Budova je už v provozu téměř šedesát let a zub času se na ní nemilosrdně podepisuje. Ačkoliv příbramské divadlo patří mezi přední oblastní divadla, ovšem se zázemím je to zcela opačně. V příštím roce to bude rovných šedesát let, co jeho brány otevřely poprvé pro veřejnost a bohužel právě mnoho částí je ještě původních ještě z doby otevření.

„O stavu budovy, zázemí a technologií kulturního domu jsem se postupně dozvídal. Při osobní návštěvě, kdy jsem měl možnost nahlédnout do všech zákoutí, která jsou běžnému návštěvníku skryta, jsem poznal, jak špatný celkový stav objektu je. Rekonstrukce kulturního domu je více než nezbytná. Je možné uvažovat o dílčích krocích a víceméně záchranných akcích, ale spíše by objekt zasloužil rekonstrukci úplnou, inženýrskými sítěmi počínaje a fasádou konče,“ uvedl po prohlídce objektu místostarosta Jan Konvalinka.

V poslední dekádě se jak příbramské divadlo, tak i kino, které do jeho provozu spadá, ustálilo mezi nejnavštěvovanějšími institucemi svého druhu v celé republice. K tomu mimo jiné přispěly i dílčí opravy a úpravy jak sedadel v kině, tak estrádního sálu, díky kterým tento sál získal mnohem lepší akustické podmínky.

Ovšem dlouhodobě celé budově chybí bezbariérový přístup, velká scéna by potřebovala pohodlnější sedadla a vybavení malé scény, která v minulosti sloužila jako dětské divadlo, také neodpovídá požadavkům 21. století. Vedení divadla pak ještě přidává nevyhovující rozvody vody a kanalizace hrozící havárií či kompletní zázemí.

Za účelem případné rekonstrukce Příbram a především kulturní dům koncem léta navštívil i ministr kultury Antonín Staněk. „Za resort kultury mohu říci, že pokud bude předložený racionální rozpočet, tak jsme schopni se podívat, kde můžeme pomoci. Myslím, že v tuto chvíli se asi nejvíce pravděpodobná jeví ta rekonstrukce malé scény,“ řekl po jednáních ministr Antonín Staněk s tím, že například oprava malé scény by vyšla na částku kolem 30 milionů, ale vše je otázkou další debat.

Uvedl, že ministerstvo kultury má vypsáno několik dotačních titulů, do kterých se Příbram s rekonstrukcí kulturního domu může přihlásit. Dodal také, že ministerstvo kultury má projekty na obnovu regionální památek případně v programu na opravu havarijního stavu památek, kam by příbramské divadlo mohlo spadat, neboť je kulturní památkou, což také trochu opravu či případnou stavbu výtahu trochu komplikuje. „Nicméně v těchto projektech nejsou moc velké částky,“ dodal ministr s tím, že osobně by se nejvíce přikláněl k rozložení celé rekonstrukce divadla do několika etap.

V současné době město požádalo o dotaci na vybudování výtahu pro tuto kulturní instituci. Ten by měl propojit jak přístup pro handicapované do divadelního hlediště, tak do estrádního sálu kulturního domu, ale i do hlediště kina. Odhad nákladů se pohybuje kolem osmi milionů korun a vedení města uvažuje o tom, že pokud by s žádostí z rozpočtu Ministerstva kultury ČR v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny neuspělo, rozhodne o jeho vybudování z městského rozpočtu.