V areálu Nový rybník i na Hřišti pod Svatou Horou lidé musí dodržovat rozestupy, nesmí tvořit hloučky a je potřeba chovat se zodpovědně a ohleduplně. Vzhledem k omezeným počtům osob na sportovištích a účasti sportovních celků je leckdy obtížné si na otevřených sportovištích zasportovat, a může tak docházet i ke konfliktům.

„Chci poprosit sportovní kluby a trénující skupinky, aby braly ohled i na osoby z řad veřejnosti, které chtějí venkovní sportoviště také využívat. Chápu, že situace je složitá pro všechny, ale slušné chování a vstřícnost vůči ostatním by neměly jít za žádných okolností stranou,“ komentuje situaci ředitel Sportovních zařízení města Příbram Jan Slaba.

V areálu Nový rybník a na jeho jednotlivých sportovištích byla pro podporu dodržování vládních nařízení posílena dozorová služba a nadále probíhají četné kontroly ze strany městské policie. „Přesto není v našich silách kontrolovat každé jednotlivé sportoviště nepřetržitě, obzvláště pak za hezkého počasí, kdy je návštěvnost vždy o poznání vyšší,“ uvedla mluvčí Sportovních zařízení města Příbram Miroslava Poláková.

Podle ředitele Slaby řeší provozovatel vše pravidelně také s krajskými hygieniky a dalšími subjekty. „Pokud návštěvníci nebudou respektovat nařízení vlády, může se stát, že v zájmu bezpečnosti a s ohledem na zdraví návštěvníků i dalších osob, bude nutné některá sportoviště opět uzavřít, a to i v případě, že stát bude opatření rozvolňovat,“ varuje ředitel.