Starosta města Josef Vondrášek potvrdil, že chystají velké množství oprav a rekonstrukcí: „Máme toho hodně. Hlavně chceme dodělat hřiště ke škole, to bude za pět milionu pomalu, rekonstruovat centrální kotelnu, to bude také ve stejném objemu a opravy komunikací a chodníků.“

Jedna z plánovaných akcí, na které již skončily výběrová řízení a město s dodavateli uzavřelo smlouvy, je věc, která zaujme hlavně děti. Jde o modernizaci víceúčelového hřiště u základní školy. Jeho modernizace by město měla vyjít na téměř 4 miliony korun s DPH. K tomu starosta upřesnil, že se bude dělat kompletní nový povrch hřiště a ovál pro in-line bruslení. Otevření zrekonstruovaného hřiště bude slavnostní. „Hřiště bychom otevřeli v pátek 22. června, mluvil jsem s in-line bruslaři a těm by to pasovalo,“ upřesnil termín dokončení projektu Vondrášek. "Když tam dáme drahý povrch na hřiště, který tedy odolá i in-line bruslím, tak aby přijeli nějací showmani a trochu dětem ukázali, jak se to dělá."

Město také bude investovat do zateplení vnějšího pláště dvou bytových domů Na Tržišti za přibližně 4 miliony korun i s DPH.
Pro sdružení dobrovolných hasičů bude pořízen dopravní automobil za 901 450 s DPH, chystají se u hasičárny zpevněné plochy za asi tři miliony korun a opravovat se bude i hasičárna v Hutích pod Třemšínem.

Potřebná je také oprava hřbitovní zdi a márnice nového hřbitova za zhruba 1,3 milionu bez DPH.

Vypsána jsou také další výběrová řízení. Vedení města chystá pořízení zametacího stroje pro město za necelé dva miliony korun a důležitou investicí je i plynová kotelna Speciální Základní školy Rožmitál pod Třemšínem za více než 1,5 milionu korun, díky které bude budova plynofikována.

Další vypsaná veřejná zakázka se týká stavebních úprav požární nádrže, která zároveň slouží jako koupaliště. Účelem modernizace za téměř dva miliony korun bez DPH je nová technologická úpravna vody, umístěná jednak ve stávajícím zděném objektu úpravny vody, kde budou osazena čerpadla a také MaR pro chemickou úpravu vody. V blízkosti stávajícího objektu bude zbudována dřevostavba pro umístění pískových filtrů. Pro vypouštění systému a vod z praní filtrů bude zřízena dechlorační jímka. Bude řešeno trubní propojení nádrže s úpravnou vody pro sání ode dna nádrže a výtlak upravené vody zpět do nádrže. Bude řešen také nový rozvod pitné vody pro napouštění a dopouštění nádrže, ústící do hladiny nádrže.

Vybudovat by se měla také naučná stezka, její vytvoření by mělo město vyjít na 936 tisíc korun. Jde hlavně o výstavbu stezek pro pěší.
Na otázku, zda to všechno město stihne zrealizovat do voleb, starosta Vondrášek odpověděl: „No, tak musíme, nebo nás musí zvolit znovu, abychom to dotáhli.“