„Iniciátorem projektu je Krajské ředitelství policie Středočeského kraje. Tento projekt úspěšně jako první začali realizovat ve městě close Tisková konference na téma nového portálu Bezpečná Příbram. zoom_in Kolín. Jeho cílem je efektivnější spolupráce mezi subjekty a především další snížení míry a závažnosti trestné činnosti," informoval René Peták, vedoucí příbramské policie.

Vedení města a státní i městští policisté začali na projektu spolupracovat po společné návštěvě služebny státní policie Kolín v červenci tohoto roku. „Tam jsme se nechali inspirovat nadstandardní spoluprací právě těchto tří složek," řekl starosta města Příbrami Jindřich Vařeka s tím, že k tomu, aby projekt dobře fungoval, bylo nutné zajistit podmínky pro co nejužší spolupráci mezi nimi.

Co najdete na novém webu?• kde policisté plánují v Příbrami měřit rychlost
• pravidelně obnovovanou mapu kriminality
• která místa v Příbrami vykazují největší nehodovost
• aktuální zprávy policie k případům, které se udály
• jak pomoci při objasňování některých případů
To vše a mnohé jiné řeší nové webové stránky www.bezpecnapribram.cz

Mapy na webu například znázorňují, kde se policie chystá k měření rychlosti. Na dotaz, zda toto není informace pro řidiče spíš kontraproduktivní, Peták odpověděl: „Předpokládáme, že v daném úseku to zajistí dodržování rychlosti a v jiných místech může policie vykonávat další namátkové kontroly, o nichž se veřejnost předem nedozví."

Další mapa znázorňuje aktuální trestné činy a přestupky, což je podle Petáka pro policii návod, na která místa se více zaměřit. Lidé se zase dozvědí, kde jim potenciálně hrozí nebezpečí. Měli by ale umět v mapách správně číst a například zvážit, zda je ulici, kde se stala dvě vloupání do aut, nutné pokládat za nebezpečnou. Vařeka upozornil na to, že vnímání kriminality je pocitové a lidé se mohou při hodnocení mýlit. Právě kriminální mapy prý mohou některé jejich obavy rozptýlit.

Prostřednictvím webu lidé také zjistí, kde bývá v Příbrami nejvíce nehod nebo si budou moci ověřit, zda nějaké auto nebo mobilní telefon nejsou kradené. Podle Petáka je totiž cílem nepůsobit jen represivně. Příbram bývá často ohledně kriminality řazená mezi nejhorší města. Podle Petáka trestných činů od roku 2008 významně ubylo. Od letošního ledna do konce října bylo na území města zaznamenáno 963 skutků, ve stejném období roku 2008 jich bylo 1812. Ubylo majetkové trestné činnosti, ale třeba i loupeží. „Objasněnost těchto skutků je přes 50 procent," dodal.