Nyní město proto přistoupilo ke kroku, při němž zadalo vypracování oponentního posudku na ČVUT. „Je vypracovaná architektonická studie, včetně určitého položkového rozpočtu, který si chceme ověřit, že opravdu odpovídá skutečnosti. Takže jsme zadali odborníkům z ČVUT oponentní posudek, abychom k tomu dostali protinázor,“ zdůvodnil tento postup místostarosta Martin Buršík.

Město podle něj rovněž očekává, že dostane kontrolní rozpočet. „Ten by se měl blížit realitě. Budeme tak mít bližší přestavu o ceně, až budeme soutěžit zakázku,“ vysvětlil místostarosta.

Garantem oponentního posudku je Bohumil Šťastný, který je mimo jiné místopředsedou Asociace bazénů a saun ČR. Oponentní posudek má kompletně přezkoumat všechny části zhotovené dokumentace. Půjde tedy nejen o stavební práce a kontrolu všech norem. Posudek se bude zaobírat i příjmy a výdaji, kapacitou a naplněností. Měl by být zpracován do konce ledna 2019.

Podle místostarosty Buršíka může také dojít k revizím, protože pokud rozpočet vyjde nějak nesmyslně vysoko, tak se bude muset znovu projednat. Radnice prý nechce jít cestou „za každou cenu realizovat".

„Chceme mít jistotu, že rozpočet, tak jak vychází z projektové dokumentace, je v pořádku,“ shrnul starosta města Jindřich Vařeka s tím, že předpokládá, že bude kolem tohoto postupu veliká diskuze a řada občanů města bude namítat, že rozpočet je příliš vysoký a jestli by nebylo výhodnější udělat něco menšího.

„O tom právě bude ten oponentní posudek, aby nám řekl, zda dává smysl dělat něco menšího s menším rozpočtem,“ doplnil Vařeka s tím, že menší projekt s menším rozpočtem nemusí být vždy výhoda. „Potom se nějaké služby nezrealizují a celkově to možná ztratí atraktivitu,“ podotkl.

Starosta rovněž připomněl, že do výše nákladů 300 milionů bylo ochotno jít předchozí vedení města a otevření jsou tomu podle jeho slov i někteří současní členové zastupitelstva města. „Já si myslím, že by to nakonec rozhodně mělo dopadnout,“ podotkl příbramský starosta.

Projekt však již v minulosti kvůli své nákladnosti budil vášně. O nutnosti rekonstrukce bazénu nepochyboval nikdo, nicméně se poměrně výrazně lišily představy sumy, kterou by město do oprav mělo investovat.