Soutěž Kamarádka knihovna od roku 2007 organizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky pod záštitou Ministerstva kultury a Národní knihovny. Každým rokem se do ní hlásí kolem stovky knihoven, dobříšská knihovna v této soutěži zvítězila poprvé za svou historii. Mezi klíčové parametry, na základě kterých byly knihovny posuzovány, bylo například hodnocení přímo od dětských čtenářů, kteří knihovně vyplňují speciální vysvědčení.

Dále byl hodnocen také rozsah týdenní provozní doby knihovny, webové stránky, počet počítačů, které jsou čtenářům k dispozici nebo například i samotný počet malých čtenářů. Městská knihovna byla založena v roce 1864 jako knihovna Občanské besedy. Samostatné dětské oddělení vzniklo až v roce 1955.

V roce 2016 měla 873 dětských čtenářů a pořádá mnoho akcí pro děti i celé rodiny, jako je například festival milovníků fantazy BOoK Noc, Piknikový knižní bazar, Malá dobříšská univerzita nebo čtení nejen pro děti Pohádková babička. Úspěchy knihovna zaznamenala i v loňském roce, kdy v celostátní soutěžní přehlídce O Knihovnických Aktivitách zvítězil Tomáš Pipota se svou besedou pro prvňáčky na téma knihy Arcadia Labata: Největší poklad.

Šárka Spáčilová