Jak značení probíhá? "Samotný úkon zabere zhruba 30 minut. Na daný předmět je umístěna mikrotečka s údaji. Každý označený předmět je zaevidován v národním registru forenzního značení REFIZ a označen samolepkou, která upozorňuje, že je snadno identifikovatelný," uvedla mluvčí příbramského radnice Eva Švehlová. 

Kromě kola či koloběžky určeného ke značení je třeba si připravit doklad totožnosti a doklady o nabytí značeného předmětu. Závěrem ještě poznámka: Pokud potřebujete ke čtení brýle, nezapomeňte si doma, neboť k registraci označeného předmětu je třeba vyplnit dané dokumenty.

Forenzní značení kol je metoda, při které je na dané předměty aplikována syntetická DNA. Toto značení napomáhá identifikaci v případě zcizení. Pro občany města tuto službu zajišťuje Městská policie Příbram.

Od roku 2018, kdy město Příbram za finanční podpory Ministerstva vnitra pro své občany forenzní značení zajišťuje, byly označeny stovky předmětů v hodnotě několika milionů korun. V řadě případů byly díky této metodě odcizené předměty vráceny svým majitelům.