Změny v zákonech a zprovoznění nového úseku dálnice D4 od příštího roku jsou hlavními příčinami stoupajícího počtu zaměstnanců městského úřadu. Do stávajících prostor se všichni nevejdou. Dočasným řešením, zatím pro odbor životního prostředí, je pronájem prostor v Domě Natura a přípravy rekonstrukce domu číslo 1 na náměstí T. G. Masaryka, který patří městu.

Mezi původně zvažované varianty patřily i restaurace Švejk nebo budova bývalých Rudných dolů, u obou bylo ale více proti než pro. Stejně jako u možnosti práce z domova, která by nebyla plnohodnotným východiskem.

Podle mluvčí radnice Jitky Švehlové je home office zaměstnancům umožňován v odůvodněných případech, a pokud to charakter jejich práce umožňuje. „Jako prvoinstanční orgán Městský úřad Příbram vyřizuje agendy v přímém kontaktu s klienty – veřejností, tudíž v úředních hodinách je nutné, aby byli zaměstnanci přítomni na pracovišti a byli k dispozici pro vyřizování záležitostí klientů. Týká se to převážně agend v přenesené působnosti,“ uvedla.

Práce z domova. Pohodlí, ale i izolace

Ani zaměstnanci, kteří vykonávají agendy v samostatné působnosti, by ale neměli být odříznuti od týmu. „Spolupracují velmi často na společných řešeních a rovněž s vedením města, kdy nepřítomnost na pracovišti ztěžuje vzájemnou komunikaci, interakci a operativní spolupráci,“ vysvětlila Švehlová a připomněla, že je třeba zároveň vzít v úvahu, že někteří zaměstnanci nemají pro výkon práce z domova vhodné podmínky, případně jim takový způsob práce nevyhovuje a mohou se cítit izolováni. „Pro vedoucí odborů to přináší menší možnost kontroly a poskytování zpětné vazby, nižší operativnost a vyšší nároky na řízení týmu,“ poznamenala.

Navíc by bylo nákladné úředníky na práci z domova technicky vybavit. „Bylo by nutné pro ně pořídit notebooky, případně i tiskárny, mobilní telefony s dostatečně vysokým tarifem, rovněž by bylo nutné hradit paušální náhrady,“ dodala mluvčí příbramské radnice a připomněla, že o tomto tématu poměrně často debatují tajemníci úřadů a většinou dospějí ke shodnému závěru: poskytovat home office pouze ve výjimečných případech a spíše krátkodobě.