Podle mluvčí města Evy Švehlové jde město po vyhodnocení všech možností cestou dočasného pronájmu v Domě Natura, kam bude přestěhován odbor životního prostředí. Zároveň pokračují přípravy rekonstrukce městského objektu, někdejšího soudu na náměstí T. G. Masaryka.

„Pronajaté prostory byly vybírány tak, aby byla zachována dostupnost dalších budov městského úřadu a aby se nemusel odbor životního prostředí rozdělovat, což by bylo jak pro jeho chod, tak pro klienty nevhodné,“ uvedla Švehlová.

Odbor životního prostředí má zatím dvanáct zaměstnanců, do konce letošního roku už jich ale bude patnáct a na začátku roku následujícího šestnáct. Do prostor v nástavbě budovy úřadu čp. 19b, kde nyní sídlí, se pak už nevejdou. „Stávající zázemí navíc není přívětivé pro veřejnost, není tam žádný prostor pro klienty, a tak vyřizují dokumenty na chodbách. Navíc tam schází zasedací místnost,“ připomněla mluvčí města Eva Švehlová.

Počet zaměstnanců stoupne i kvůli D4

A životní prostředí není jediným odborem, který se bude rozrůstat. „Odbor stavební úřad a územní plánování počítá s navýšením o šest zaměstnanců z důvodu nového stavebního zákona, přesunu části agendy ze stavebních úřadů obcí I. a II. typu a zrušením jednoho stavebního úřadu v sousední obci,“ vysvětlila Jitka Švehlová.

Od ledna příštího roku přibudou dva zaměstnanci na dopravním úřadu z důvodu řešení přestupků po zahájení úsekového měření rychlosti po zprovoznění nového úseku dálnice D4 a jeden zaměstnanec na odboru silničního hospodářství. To také souvisí s řešením přestupků v nové části dálnice, kde bude zahájeno i vysokorychlostní vážení kamionů.

Lepší zázemí by si zasloužil rovněž odbor sociálních věcí a zdravotnictví s téměř třiceti zaměstnanci, který nyní působí v nevyhovujících prostorách.

Jak dlouho budou úředníci radnice v Domě Natura? Smlouva o pronájmu je uzavřena na dobu tří let za celkové nájemné přes 2,3 milionu korun s možností prodloužení o další tři roky za zvýhodněných podmínek. „Cena obvyklá v Domě Natura je podle znaleckého posudku 223 korun za metr čtvereční, uzavřená smlouva počítá s nájemným 166 korun, což je o 57 korun méně, než je nájemné obvyklé,“ dodala Švehlová.

Nejdříve přední část objektu a fasáda

U připravovaného projektu na rekonstrukci objektu čp. 1 na náměstí T. G. Masaryka se v první fázi počítá s opravou čelní části budovy, fasády a předního traktu, následně i zadního traktu. Přestěhovat se tam má odbor životního prostředí, otevřena je i možnost dalšího využití městským úřadem.