Volby do sněmovny začínají za

Nahrávám odpočet ...
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Meteorolog: Rok 2014 byl teplotně výjimečný

Rožmitál - Vzpomenete si ještě, jaké bylo loni počasí třeba v dubnu nebo v září? Že ne? Podívejte se tedy na podrobný přehled s meteorologem Hubertem Hoyerem z Rožmitálu.

13.1.2015
SDÍLEJ:

Mlha v bučině na Teslínech.Foto: Karel Hutr

Rok 2014 byl zcela výjimečný z hlediska mimořádně vysoké průměrné roční teploty vzduchu, která se svou hodnotou 8,94°C je dosud nejvyšší v celé historii měření teplot v našem městě (od r. 1912)! Dokonce v pověstné pražské klementinské teplotní řadě (od r. 1775!) je rok 2014 rokem vůbec nejteplejším! Vždyť plných 8 měsíců bylo teplotně silně či mimořádně nadnormálních, 2 měsíce byly jen slabě či mírně nadnormální a 2 zbylé měsíce (květen a srpen) byly jen nepatrně podnormální. Byl tak překonán dosud nejteplejší rok 2007 s průměrnou teplotou 8,53°C a rok 2000 s průměrem 8,41°C, a dále v pořadí jsou tak odsunuty roky 1994 (8,31°C), 2002 (8,25°C) a konečně donedávna nejteplejší rok 1934 (8,19°C). Zima 2013/2014 byla totiž velmi mírná, bez silných mrazů a jen s málem sněhu. Také podzim byl mimořádně teplý a průměr teploty za tři podzimní měsíce vyšel 9,7°C, což je opět nejvyšší průměr v celé naší historii měření teplot. Dosud nejteplejší byl podzim roku 2006 s průměrem teploty 9,5°C. Srážkově se jedná o slabě podnormální rok. Srážkový deficit byl citelný zvláště na jaře.

Další zvláštností tohoto roku je extrémně suchý únor, který se svým úhrnem srážek 3 mm je druhý nejsušší od počátku srážkoměrných pozorování v Rožmitále (od r. 1879) za rokem 1930, kdy spadl pouze 1 mm vody. Ve zmíněném teplém podzimu se vyskytlo jen několik nepatrných mrazíků a veškeré květiny zůstaly neporušené, tráva rostla až do začátku prosince a byla sytě zelená. Houby začaly intenzivně růst až od srpna a bylo možné je nacházet ještě v prosinci. I když byl podzim velmi teplý, zvláště v říjnu a v listopadu vlivem velké oblačnosti svítilo Slunce jen málo. Úhrny trvání slunečního svitu byly v těchto měsících nejnižší od r. 1984, kdy se začal tento meteorologický prvek v našem městě měřit.

V následujícím číselném přehledu jsou pro jednotlivé měsíce a celý rok uvedeny průměrné teploty vzduchu s připojenými odchylkami od šedesátiletého mezinárodně užívaného normálu z období 1931-1990. Podobně jsou zpracovány i úhrny vodních srážek zaokrouhlené na celé mm (neboli litry spadlé vody na 1 m² plochy). Měřítkem odchylek jsou v tomto případě ovšem procenta normálu 1931-1990.

Z uvedeného přehledu vyplývá, že např. relativně (tj. měřeno velikostí odchylky od normálu) byl nejteplejším měsícem leden (odchylka s nejvyšší hodnotou +3,8ºC). Absolutně nejteplejším měsícem byl ovšem červenec, když jeho průměr teploty o hodnotě 18,7 ºC je ze všech měsíců nejvyšší. Podobně je tomu u posuzování ostatních extrémů včetně vodních srážek.
Myslím si, že vše nutné bylo již sděleno a pokud možno vysvětleno. Obraťme se proto již k vlastnímu stručnému popisu počasí v jednotlivých měsících roku 2014.

Leden – byl velmi teplý. Většina srážek spadla ve formě deště, sníh se vyskytoval až v poslední dekádě a udržel se jen v 8 dnech. 9. 1. bylo jarních 12,6°C. Ve druhé polovině nesvítilo vůbec slunce. Častým jevem byla mlha (16 dnů).

Únor – byl také teplý, i když začal celodenními mrazy. Zároveň byl ale mimořádně suchý, jak již bylo řečeno. Sněhová pokrývka se udržela jen v 7 dnech. Proběhla řada krásných slunečných dní. Mrazy byly slabé, jen do -6°C.

Březen – se ukázal již jako pravý jarní měsíc, 21. 3. bylo dokonce 20,5°C. Počasí bylo nádherné s malou oblačností a velmi dlouhým bezesrážkovým obdobím od 1. do 14. 3. a od 25. 3. do konce měsíce. Nejnižší teplota jen -4,1°C.

Duben – byl již ve znamení pokročilého jara, vše se zazelenalo, ale prudší vývoj v přírodě byl brzděn nedostatkem vláhy. Již 3. 4. bylo velmi teplo, 21,5°C. Mrazíky se vyskytly jen v období od 17. do 19. 4. První bouřku jsme zaznamenali 21. 4., další pak dne 27. 4.

Květen – konečně přinesl dostatek vláhy, dne 27. 5. spadlo dokonce 30,4 mm srážek. Ledoví muži se tentokrát nekonali, slabě mrzlo naposledy ve dnech 5. a 6. 5. Zahráli jsme si na léto, když byla dne 22. 5. naměřena teplota 28,7°C. Vše začalo překotně růst a silně vyrazila tráva. Ovocné stromy velmi bohatě kvetly, zvláště třešně a jabloně. Byla to nádhera.

Červen – byl teplotně normální, ale suchý. Výjimečná čtyřdenní série tropických dní proběhla již od 8. do 11. 6., přičemž nejvyšší teplota 32,6°C byla naměřena dne 9. 6. Pršelo málo pouze v 9 dnech. I když 3x bouřilo, srážek byl nedostatek. Krásnou intenzivní večerní duhu jsme mohli pozorovat dne 30. 6. před západem slunce.

Červenec – byl horký a vlhký, přinesl kýženou vláhu, zvláště dne 21. 7., kdy při bouřkovém lijáku bylo zjištěno 35,1 mm spadlých srážek. Toho dne byla naměřena i teplota 33,0°C, což je i nejvyšší teplota celého léta a roku. Bouřková činnost byla intenzivní, když jsme bouřky zjistili v 11 dnech. Slunečního svitu byl dostatek. Byli jsme svědky mnoha krásných letních dnů. Léto vyvrcholilo v tomto měsíci.

Srpen – byl sice již celkově chladnější s nezvykle velkou oblačností, 62 %, když normál se v tomto měsíci pohybuje kolem 45 %. Vlivem dostatku srážek a poměrně teplých nocí se rozběhla naplno houbařská sezóna v okolních lesích. Rostla spousta pravých smrkových hřibů. Dne 10. 8. jsme naměřili poslední tropickou teplotu v tomto roce, a to 30,8°C. Velmi častým jevem byla rosa (ve 28 dnech).

Září – přineslo ještě letní počasí, vždyť ve dnech 5. a 6. 9. bylo shodně 26,0°C. Také srážek bylo dostatečně k tomu, aby houbařská sezóna ještě pokračovala. První mrazík jsme zjistili až 24. 9. (jen -0,1°C, při zemi pak -2,2°C). Naopak jsme zaznamenali ještě 3 bouřky. Příjemné teplé počasí vydrželo až do konce.

Říjen – byl teplotně i srážkově nadnormální. Léto jakoby stále chtělo pokračovat. Slabý mrazík se vyskytl jen dne 25. 10. (-0,9°C a při zemi -3,4°C). Významnější srážky přišly až ve druhé polovině měsíce a růst hub se obnovil po kratší přestávce. V poslední dekádě se ochladilo, když předtím vály silné až bouřlivé větry.

Listopad – byl mimořádně teplý, zároveň však suchý. Oblačnost byla rekordně velká, totiž 91 %! Bylo 24 zamračených dní a ve 21 dnech nesvítilo slunce vůbec. Počasí často působilo depresivním dojmem. Četné byly i mlhy (v 10 dnech). Slunce svítilo jen 20,1 hodin. Tráva zůstala sytě zelená a ještě rostla.

Prosinec – byl velmi, až nepřirozeně teplý do Štědrého dne (24. 12.). Časté byly silné až bouřlivé větry, které panovaly ve 13 dnech měsíce. Až do Vánoc pršelo a ještě 19. 12. bylo 10,5°C. Pak rychle přišly silné mrazy, jediné v tomto roce (s teplotou -10°C a nižší). Také dosti silně sněžilo, takže na sv. Silvestra leželo 20 cm sněhu. Největší mráz a nejnižší teplota celého roku byla naměřena 30. 12., a to -14,4°C, při zemi dokonce -20,4°C.

Slunce svítilo celkem jen 1549,5 hodin. Nejdéle svítilo v červenci (252,6 hodin) a nejméně v listopadu (20,1 hodin). Jasných dní, s oblačností méně než 20 %, bylo jen 32 (nejvíce v červnu, 10), nejméně v lednu a v listopadu 0). Zamračených dní s oblačností nad 80 % bylo naopak 134 (nejvíce v listopadu, 24!). V 77 dnech slunce nesvítilo vůbec (nejvíce v listopadu, 21). Mlha nás trápila dokonce v 51 dnech (nejvíce v lednu, v 16 dnech). Bouřku jsme pozorovali ve 24 dnech. Silné větry vály v 57 dnech, z toho bouřlivé pak ve 12 dnech. Padající srážky všeho druhu se vyskytly ve 181 dnech, z toho sněžilo jen ve 25 dnech a sněhová pokrývka ležela pouhých 22 dnů! S denním úhrnem srážek 1,0 mm a více bylo 101 dní a s denním úhrnem srážek 10,0 mm a více jich bylo 16. Průměrná relativní vlhkost vzduchu vyšla v hodnotě 81 % (nejvyšší byla v lednu, 90 % a nejnižší naopak v květnu, 66 %), zatímco v měřicím termínu 14 hodin byla nižší, a to 66 % (nejmenší průměr ve 14 hodin měl červenec s hodnotou 51 %). Nejnižší vlhkost jsme naměřili ve 14 hodin ve dnech 13. 3 a 9. 6. ., a to 25 %. Průměrná oblačnost vyšla 66 % (nejvíce v listopadu, 91 %, nejméně v březnu a v červenci, 47 %). Průměrný tlak vzduchu v nadmořské výšce 533,54 m vyšel 714,3 torr, což je 952,3 hPa. Přepočtením na hladinu moře vyjde hodnota 761,5 torr, tj. 1015,2 hPa. Podíl tlaku vodních par činil z celkového tlaku vzduchu 7,36 torr, což je 9,81 hPa.

Mrazových dní ve dvou metrech nad zemí (v budce) bylo jen 94, ale při zemi 123. Silný mráz (alespoň -10 ºC) jsme zaznamenali jen v 4 dnech (pouze v prosinci, 4). Celodenní mrazy, tzv. ledové dny byly zjištěny pouze v 15 dnech. Vegetačních dní (s teplotou alespoň 10 ºC) bylo 243, teplých dní (alespoň 20 ºC) 106, letních dní (25 ºC a více) 38 a zažili jsme i 9 tropických dnů (30 ºC a více). Teplých nocí (teplota nepoklesla pod 10 ºC) bylo 76 (nejvíce v červenci, 24), letních nocí (teplota nepoklesla pod 15 ºC) bylo 9. Průměrná rychlost větru byla zjištěna 2,12 m/s, tj. 7,63 km/h, ve 14 hodin 2,84 m/s, tj. 10,22 km/h. Nejsilnější náraz větru o rychlosti 23,9 m/s (86,04 km/h) byl naměřen dne 16. 3. v 9,13 hod SEČ. Ve 157 dnech byla zaznamenána rosa, nejvíce v srpnu, ve 28 dnech. Jíní se vyskytlo v 56 dnech a jinovatka jen v 1 dni. Krásu duhy jsme mohli obdivovat v 6 dnech, náledí či zmrazky nás sužovaly jen v 5 dnech a ledovka ve 2 dnech.

Konečně je tu závěr naší povětrnostní exkurze do uplynulého, teplotně výjimečného roku 2014. Zažili jsme rok s krásným jarem a velmi teplým podzimem. V okolních lesích rostlo velké množství hub, jak bylo popsáno. Jak to ale bude s nastávajícím rokem z hlediska počasí, nikdo z lidí, natož snad já sám, opravdu nedovede seriózně ani odhadnout. A to je jistě dobře. Vždyť si stačí jen „chvilku" počkat na začátek přestupného roku 2016, kdy vše, dá-li Pán Bůh, spolehlivě a důkladně na tomto místě z hlediska počasí zhodnotíme. Dlouhodobé předpovědi raději odložme a buďme spíše plni očekávání, jaké počasí i se svými výkyvy přijde. Zima 2014/2015 zatím začala velmi rozpačitě, ale počkejme, třeba se ještě dočkáme velkých mrazů a mnoha sněhu. Těšme se na dny příští v našem milém městě a v okolí, v naší milované vlasti. Buďme více spokojeni a vděčni za každý prožitý den…

Hubert Hoyer, správce meteorologické stanice Rožmitál pod Třemšínem

Autor: Redakce

13.1.2015 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:
Nejstarším sedlčanským tenistou je téměř 82letý Zbyněk Jetel.

Překročil osmdesátku, na kurtech bývá od jara do podzimu

Spolek pro kočku hledá dobrovolníky i podporu po opuštěné kočky.

Příbramští ochránci koček hledají podporu a pomoc

Rathův požadavek na odškodnění za pouta se vrací k obvodnímu soudu

Střední Čechy – Ucházet se o 30tisícové odškodnění má dál šanci někdejší hejtman Středočeského kraje David Rath, který před čtyřmi roky stanul před Krajským soudem v Praze jako jeden z účastníků procesu v kauze údajných korupčních manipulací se stavebními a zdravotnickými zakázkami kraje.

Spisovatelka Michaela Burdová: Láká mě spojení příběhu s obrázky

Sedlčany /FOTOGALERIE/ - Michaela Burdová žije v Sedlčanech na Příbramsku. Ve svých 27 letech je vyhledávanou autorkou fantasy knih pro děti a mládež. Patří k několika současným českým spisovatelům, které toto povolání uživí. Dosud jí vyšlo dvanáct knížek, a protože jí inspirace neopouští, v březnu 2018 pokřtí třináctou. 

Ayong si zahrál za českou reprezentační dvacítku

Příbram – Mladý útočník týmu 1. FK Příbram Bastien Karsten Ayong debutoval v nedávné reprezentační přestávce v dresu české fotbalové reprezentace do 20 let. Českého fotbalového útočníka původem z afrického Kamerunu nominoval do týmu pro zápasy Elite Tournament trenér reprezentace do dvaceti let, shodou okolností také Příbramák, Karel Krejčí.

Zastupitelé jednali o MHD, pozemcích, ale i o bezpečnosti na sídlišti

Příbram – Jedním z nejdůležitějších bodů programu pondělního zasedání městského zastupitelstva byla žádost provozovatele MHD o navýšení ceny za ujetý kilometr. Město bude dopravci o listopadu platit o dvě koruny víc. 

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení