Jde přitom o značně vytížený úsek silnice první třídy, která patří mezi klíčové severojižní spojnice celorepublikového významu; budoucí dálnice D4 je v těchto místech zatím jen na papíře. Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR upřesnil, že průjezd má být omezován v části i v celém jízdním pruhu, kdy doprava bude vedena druhou polovinou vozovky a řízena kyvadlově.

„Předpokládáme, že tyto práce budou způsobovat problémy v plynulosti dopravy – a rádi bychom řidiče požádali o trpělivost a vzájemnou ohleduplnost,“ netají Buček, že je nutno počítat se zdržením v kolonách. Motoristé, kteří oblast znají, se zřejmě budou snažit využívat možnosti sjet na Zalužany, Kozárovice a Chraštice, avšak v době silného provozu zůstává otázkou, zda si tím mohou pomoci.

K chystaným pracím Buček uvedl, že po oba dny se plánují trvalé opravy výtluků jejich frézováním, zatmelením, aplikací spojovacího postřiku a pokládkou nové obrusné vrstvy. Jestliže upřesnil, že použita bude asfaltové směs ACO 11 S PMB, znamená to, že jde o asfaltový beton určený právě pro obrusnou (horní) vrstvu používající kamenivo o maximální velikosti zrna 1,1 cm; s modifikovaným asfaltem. Což běžným řidičům, majícím zájem hlavně o to, aby silnice byla rovná a průjezdná, zřejmě bude většinou celkem fuk. I pro ně je však významná informace, že již jde o opravy prováděné teplou balenou asfaltovou směsí.

Znamená to, že již po zimní pauze rozjíždějí provoz obalovny štěrku vyrábějící živičné směsi, jejichž použití umožňuje „kvalitnější“ opravy vykotlaných vozovek. Hned po ústupu zimního počasí, kdy ještě výroba obalované drti není v provozu, se totiž první opravy tradičně dělají za použití takzvané studené směsi. Jejich životnost bývá jen velmi omezená; zvlášť v místech, kterými projíždějí kamiony. Následně stejně musí v zatíženějších místech dojít na trvalejší opravu pomocí směsi pokládané za tepla.