Zúčastní se jí 24 českých a 13 německých zástupců hornických muzeí, skanzenů a hornických spolků z obou zemí a také čestní hosté reprezentující město Příbram, zdejší region, DIAMO, hornické spolky a Národní památkový ústav. Součástí programu budou přednášky, exkurze v expozicích i podzemních trasách Hornického muzea Příbram.

„Jedním z hlavních podnětů k uspořádání akce byla Berlínská výzva Evropského roku kulturního dědictví 2018 ke společnému uchování nenahraditelného kulturního dědictví Evropy, aby bylo možno je předat budoucím generacím,“ sdělil jeden z pořadatelů Tomáš Janata.

Na závěr akce připravují organizátoři návrh memoranda o péči o hornické památky, o výměně zkušeností a dalších možnostech spolupráce, protože české a německé hornické památky tvoří významnou součást kulturního dědictví.
Konference se koná pod záštitou Ministerstva kultury ČR, Středočeského kraje a s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti a Středočeského kraje.