Představení, díky kterému se děti dozvěděly i něco o tom, proč s Mikulášem chodí také čerti, se ujali dobrovolníci ze Střední zdravotnické školy v Příbrami, kteří v nemocnici pravidelně vypomáhají.