Děti si čekání na Mikuláše, anděla a čerty krátily různými soutěžemi, kdy každý něco vyhrál. Rovněž zkoušely svou šikovnost zdobením perníčků a také si stihly nacvičit přivítání.
Některé děti přednesly do mikrofonu básničku, kterou si nachystaly. Každý malý návštěvník nakonec dostal po zásluze balíček.