„Porota ocenila především moderní knihovnické služby provázané s činností mateřského centra a nízkoprahového klubu a dále za přednáškovou a výstavní činnost, kterou knihovna poskytuje ve zrekonstruovaných prostorách," sdělila Příbramskému deníku vedoucí knihovny Dana Reiterová.

Knihovna v Milíně pracuje od roku 2011 v nových bezbariérových prostorách vzniklých přestavbou původní sýpky. Pod jednou střechou se tak zabydlely knihovna, mateřské centrum, nízkoprahový klub, výstavní a přednášková síň.

Součástí Centra volnočasových aktivit je i zahrada s herními prvky, živým koutkem a záhony s bylinami. Nadstandardní půjčovní doba včetně sobotního provozu umožňuje čtenářům návštěvu obou oddělení, pro děti i dospělé. Velký důraz klade vedení knihovny na nákup kvalitního fondu a jeho promyšlené umístění včetně netradičního označení.

Klasické knihovnické akce a služby doplňují nevídané aktivity zapojující všechny složky v obci. Mimořádné nadšení tří knihovnic pro práci se všemi generacemi návštěvníků vede k tomu, že hybatelem veškerého dění v obci je právě knihovna.