Obec požádala o dotaci na průzkumné práce k zabezpečení nových zdrojů pitné vody. V souvislosti s tím sem zavítal v pátek 18. května ministr životního prostředí a místopředseda vlády České republiky Richard Brabec. Obci Pičín přivezl rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 1.328.057 korun na zajištění centrálního zdroje podzemní vody pro zásobování obyvatel. Dotace činí 80 procent předpokládaných způsobilých nákladů.

Na prostranství před kanceláří Obecního úřadu ho za přítomnosti sdělovacích prostředků přivítala starostka obce Lenka Kupková. Ta v úvodu setkání připomněla, že má Pičín již vybudovanou splaškovou kanalizaci. Nyní jeho obyvatele, tak jako mnohde jinde, trápí sucho. Lenka Kupková mimo jiné vysvětlila: „Voda je pro nás samozřejmě hodně důležitá. Obec Pičín nemá centrální zdroj vody, občané si zajišťují vodu z vlastních studní. Voda se ale v posledních letech nachází v čím dál tím větších hloubkách. A přestože jsme tady pod Brdy, nedaleko od oblasti přirozené akumulace vod, voda je v mnoha studních kontaminovaná.“

Richard Brabec se zmínil o tom, proč se na ministerstvu rozhodli výzvu vypsat. Mimo jiné řekl: „Podobné problémy mají totiž stovky obcí, a nejen v Moravskoslezském kraji. Čerpat evropské peníze je pro malé obce obtížné. Tento národní projekt by měl zpřístupnit obci kapacitní zdroj vody. Já si myslím, že to je, tak jak mi říkala paní starostka, podmínka nějakého dalšího rozvoje. Jsem rád, že jsme mohli pomoci i tady.“ Ministr rovněž ocenil, že se v Pičíně tímto vážným problémem zabývají.

Miroslav Maršálek