V prvním roce fungování CHKO povedou tyto trasy po nynějších zpevněných komunikacích a do budoucna se ve spolupráci s obcemi a kraji počítá s jejich rozšířením.

Na ministerstvu životního prostředí skončilo meziresortní připomínkové řízení k návrhu vyhlášky, která stanovuje od začátku roku 2016 zóny ochrany přírody. Vznikne tak zvláště chráněné území o 345 kilometrech čtverečních v místech vojenského újezdu Brdy, který se koncem roku zruší.

Stropnický novinářům řekl, že stanovený termín se stihne a že vše pokračuje, jak bylo naplánováno. Některé věci se ale budou dolaďovat až po vyhlášení CHKO. Podle Stropnického se jedná mimo jiné právě o dopravním režimu a zvažuje se, že některé odstavné plochy pro automobily budou i uvnitř újezdu. Nezpevněné cesty by měly být přehrazeny závorami, protože je používají Vojenské lesy pro těžbu, ale zároveň budou přístupné cyklistům.

"Co se týče pyrotechnické očisty, tak ta probíhá podle harmonogramu. Je vyčištěno zhruba 35 procent a my to stihneme do roku 2017," dodal Stropnický. Vznik újezdu na začátku 20. století zakonzervoval brdskou krajinu v tehdejším stavu, včetně nyní již vzácných rostlin a živočichů. Vytvoření nové CHKO se dotkne území 34 obcí. V první a druhé zóně by se například nesměly používat látky k hubení škůdců či dělat velké terénní úpravy. Vznik CHKO by ale neomezil vstup lidí.

„Téměř 350 km2 brdského pohoří se od 1. ledna 2016 otevře široké veřejnosti a stane se už 26. chráněnou krajinnou oblastí v České republice. Na mnohá místa, která byla veřejnosti nepřístupná, se lidé podívají poprvé po 90 letech [1]. I proto je oblast pro turisty velkým lákadlem a tím jsou i nesporné přírodní hodnoty tohoto území. Mezi ně patří např. lesy s podílem bezlesí na dopadových plochách po munici (např. vrchy Tok, Brda, Jordán, Kolvín a Padrť) a po zaniklých obcích a také vodní nádrže, které jsou zdrojem pitné vody, a Padrťské rybníky, kde hnízdí orel mořský. O zabezpečení turistické infrastruktury bude jednat Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [2] s vlastníky a správci pozemků, dotčenými krajskými úřady, okolními obcemi a Klubem českých turistů," prozrazuje ministr Richard Brabec na webu svého ministerstva.

V plánu je vytvoření sítě značených turistických tras, která bude navazovat na páteřní centrální cyklistickou komunikaci od Obecnice směrem na Skořici – Míšov a Strašice. „Z této komunikace by se rozbíhaly další trasy, které by na sebe navzájem navazovaly a tvořily by uzavřený propletenec, po obvodu s výjezdy do okolních obcí. Takto by mohlo vzniknout cca 300–500 km kvalitních cyklotras ve velmi zajímavém prostředí. Pro bližší poznání zdejší přírody by se měly vybudovat nejméně 3 naučné stezky," vysvětlil ředitel AOPK ČR František Pelc, který ministru Brabcovi jednotlivé lokality ukazoval při přejezdu Brd do Spáleného Poříčí.

Kvalitní informovanost návštěvníků by mělo zajistit i návštěvnické středisko – Dům přírody Brd [3]. O jeho umístění se podle ministerstva životního prostředí nyní jedná. "V okolí Domu přírody by měla být zřízena geologická naučná stezka a vnější interaktivní expozice. Budou odtud vedeny turistické trasy s průvodcem v různém stupni obtížnosti. Dům přírody doplní menší informační středisko CHKO v některé z brdských obcí," píše se dále na webu MžP.

Poznámky:

[1] Vojenský výcvikový prostor s dělostřeleckou stanicí byl založen v roce 1926.

[2] O CHKO Brdy bude pečovat Agentura ochrany přírody krajiny ČR, regionální pracoviště střední Čechy.

[3] Program Dům přírody zahájila AOPK ČR v roce 2009. Jeho cílem je vybudovat ve vybraných chráněných krajinných oblastech návštěvnická střediska, která budou návštěvníkům poskytovat informace o ochraně přírody a krajiny, přírodního a kulturního dědictví dané lokality. Bez podpory veřejnosti by totiž nebylo možné ochranu přírody a krajiny účinně a dlouhodobě zajišťovat. Domy přírody jsou budovány podle jednotného architektonického konceptu, který obsahuje řadu společných vizuálních prvků. Od roku 2014 se síť rozšiřuje o menší objekty – informační střediska, která zajišťují základní informace o CHKO. Zdroj: MžP