Velitel praporu operačních záloh podplukovník Jan Cífka podal hlášení prvnímu náměstkovi ministra obrany Jiřímu Šedivému a zástupci náčelníka Generálního štábu AČR – řediteli Společného operačního centra MO generálu Aleši Opatovi.

Náměstek Jiří Šedivý připomněl, že čeští vojáci působili v Kosovu od roku 1999, ale již dříve pod mandátem Organizace spojených národů sbírali své první zkušenosti s novodobými zahraničními misemi v misích UNPROFOR a později IFOR a SFOR. Misí KFOR na území Kosova prošlo více než 8000 vojáků Armády České republiky, kteří svou prací přispěli ke stabilizaci situace na Balkánu.

Na adresu vojáků, kteří tvořili organizační jádro praporu přímo v Kosovu na základně Šajkovac řekl jejich velitel Jan Žárský: „Vaším úkolem bylo podílet se jako součást operačních záloh velitele Velitelství spojeneckých společných sil v Neapoli na obnovení klidu a pořádku po vzniku případné krizové situace nebo takovému nebezpečí předcházet. Je mi ctí zdůraznit právě zde v Jincích, že jádro tohoto praporu tvořili zejména příslušníci 132. smíšeného dělostřeleckého oddílu a 13. dělostřelecké brigády z Jinců a Pardubic.“

Mezi devadesátkou českých vojáků, kteří se nedávno vrátili ze své desetiměsíční mise v Kosovu a převzali za svou práci z rukou prvního náměstka ministra obrany Jiřího Šedivého medaile ministra obrany ČR Za službu v zahraničí, byli také nadrotmistryně Alena Tomášková a rotmistr Petr Hora.
Zatímco rotmistr Hora působil v Kosovu už podruhé a plnil zde najednou údajně několik funkcí, pro zdravotní sestru praporního obvaziště nadrotmistryni Tomáškovou byla nedávno skončená mise po více než třech letech služby v AČR první zahraniční zkušeností.

Přiznala však, že práce v zahraničí má pro ní osobně důležitý význam a že se bude připravovat na další možné vyslání do operace mimo území našeho státu. Podtrhla, že na misi byla díky poznatkům z výcviku před cestou do Kosova dobře připravena a nic ji vlastně nepřekvapilo.

„Bylo zajímavé poznávat zdravotnickou péči, která je v Kosovu na poměrně nízké úrovni. Myslím, že jsme své úkoly splnili i tím, že jsme drželi nepřetržitou pohotovost a pomáhali jsme místnímu obyvatelstvu bez rozdílu,“ svěřila se nadrotmistryně Tomášková.

Medaile Za službu v zahraničí udělil ministr Alexandr Vondra také třem příslušníkům AČR, kteří se nedávno vrátili z velitelství námořní operace EU-NAVFOR – Atalanta v britském městě Northwood. V současné době působí v Kosovu úkolové uskupení Armády České republiky pod velením majora Josefa Nejedlého. Tato jednotka je poslední, která plní úkoly na základně v Šajkovaci. Jejím úkolem je zabezpečit zrušení základny a zajistit přepravu výzbroje, techniky a materiálu zpět do České republiky.

Miroslav Šindelář, AČR