Odmítavé stanovisko, jež vyslovilo 119 místních občanů (dvojnásobný počet ve srovnání s voliči, kteří se přiklonili k mínění, že by jim obora nevadila) je pro obec závazné: zastupitelé by tak měli odmítnout variantu územního plánu, která se vznikem obory počítá.

I když záměr předpokládal, že vstup do zhruba 70hektarové obory umožní brány na nynějších komunikacích a lesních cestách a přístup k vyhlídce Na Altánku by byl možný kolem oplocení, většina hlasujících se vyslovila odmítavě. Přesněji: nedala podporu návrhu, aby zastupitelé umožnili oplocení lesních ploch za účelem oborního chovu jelena evropského.

V obci je 260 oprávněných voličů, z nichž se do místního referenda zapojilo 186. Šesti desítkám z nich by obora nevadila.