Sloužit ale bude pouze dětem ve školkách. Co ale ostatní děti? Březnice se již několik let potýká s nedostatkem dětských hřišť, kde by si děti mohly bezstarostně hrát na prolézačkách, skluzavkách a kolotočích.

V minulosti oblíbené a hojně využívané místo v okolí Sokolovny chátrá. Zmizela houpačka i kolotoč. Z původního hřiště zůstal jen škvárový plácek a kovový oblouk. Útočištěm pro hraní tak zatím zůstává jen několik dřevěných herních prvků v blízkosti lékárny. Nevýhoda je ale lokalita. Hřiště totiž dělí od hlavní silnice jen několik metrů.

„Toto hřiště je překonané, neujalo se a jeho řešení příliš šťastné nebylo," řekl Příbramskému deníku místostarosta Březnice Petr Procházka. Město má proto už vypracovaný návrh pro hřiště nové, které by mohlo vzniknout nad bývalou radnicí. Zároveň může být spojené i s naučnou stezkou po celém městě.

„Stezka by mohla mít i pouliční knihovny," dodal místostarosta.

Na návrhu se dokonce podílely i maminky. Město proto bude o jeho vybudování usilovat.