Celá plocha náměstí se značně změní a to nejen ve svém vzhledu, ale také ve využití ploch.

Co všechno se na náměstí změní

„Na první pohled jistě všichni zaznamenají pokácení starých kaštanů. To je ale nutnost, protože stromy jsou již nezdravé a hrozí pád větví i větších částí stromu. Zasadíme ale stromy nové a také vhodněji a zároveň tak, aby dotvořily nově vzniklou kaštanovou alej,“ uvedl starosta Mníšku Petr Digrin.

Další významnou částí projektu je změna pěší zóny a změna systému parkování. Počet míst pro parkování ubude podle radních jen o čtyři místa a to i přesto, že se výrazně ulehčí pěší zóně, která se tak stane pro chodce podstatně bezpečnější.

„Velkou změnu pocítí také nakupující, kteří nebudou muset tlačit vozíky po kočičích hlavách, ale pohodlně je přivezou k nástupní zóně před obchody,“ vysvětlil Petr Digrin.

Náměstí F.X. Svobody však čekají v rámci rekonstrukce ještě další změny. Chodníky budou nově z lámaného kamene, náměstí se prosvětlí i nově zazelená stromy a keři. Chodník, který vedl prakticky „nikam“, či spíše do nebezpečné zatáčky, směrem k zámku a pekárně, byl přesunut na bezpečnější trasu. Na náměstí se vrátí i socha sv. Jana Nepomuckého, byť to bude jen replika. Nejen pro děti bude zajímavé a velmi neobvyklé jakési bludiště, umístěné na ploše pod kostelní zdí. Nový bude i vodní prvek v dolní části náměstí.

Radnice dala prostor i veřejnosti

Mníšecká radnice se rozhodla, že k otázce konečné podoby náměstí otevře diskuzi nejen mezi zastupiteli, ale i širokou veřejností. Ta trvala celý jeden rok.

Formou veřejných debat, na kterých veřejnosti architektonické studie prezentovali a následně pak sbírali připomínky od občanů, dospěli k jednotnému závěru.

„Rovněž jsme využili i našich webových stránek, kde jsme přímo k projektu rekonstrukce náměstí umístili speciální anketu,“ sdělil starosta Digrin ke komunikaci města s veřejností.

Náklady jsou téměř 16 milionů korun

Investice do úprav náměstí je skoro 16 milionů korun, z toho pětasedmdesát procent tvoří dotace. To znamená částku hodně přes 10 milionů.

„Projekt rekonstrukce náměstí má být dokončen do 30. května 2012. Dotaci jsme obdrželi z Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Nutno podotknout, že bez dotačních prostředků by město takovou investici dělalo obtížně. Museli bychom na ni šetřit mnoho let, což by se i tak mohlo ukázat jako nemožné,“ řekl na závěr Petr Digrin.