Vedení město proto zatím nedokáže odhadnout, o jaký časový posun půjde. „Úřad má na vyjádření termín nějakých šedesát dnů, takže čekáme rozhodnutí někdy v červenci,“ konstatoval sedlčanský místostarosta Miroslav Hölzel s tím, že pomalu začíná být ohrožená získaná dotace, neboť jednou z podmínek získání bylo dokončení stavby v letošním roce.

Pro projekt mají Sedlčany už od loňska schválenou dotaci od IROP, která pokryje 90 procent celé investice. Přestože financování mají Sedlčany vyřešené, stavba stále nezačala.

Výstavbu plánovaného přestupního terminálu totiž provázejí jiné komplikace. Přestože vše bylo úspěšně předjednáno, projekt zastavilo právě výběrové řízení na jeho dodavatele.

Pokud se průtahy v nejbližší době nevyřeší, může se stát, že terminál se nestihne postavit v letošním roce, a protože schválená dotace na jeho realizaci má platnost pouze do konce roku, kdy má začít být čerpána, může být celý projekt odložen.

„V původním řízení byl účastník, který nabídl nejnižší cenu, vyloučen a podal námitku na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Z výběrového řízení byl vyřazen, protože komise u něj došla k závěru, že u konkrétních položek v cenové nabídce, které nejsou pravděpodobně za udané ceny realizovatelné a u kterých nebyl kalkulován zisk, což je ze zákona nutné, nebyly ani po opakované žádosti o rozklíčování tyto informace doloženy. Ceny se u nich pohybují až o 87 procent níže, než je na trhu obvyklé,“ vysvětlil vyřazení účastníka sedlčanský místostarosta Miroslav Hölzel.

O modernizaci autobusového nádraží usiluje vedení města od roku 2008. Sedlčany nejprve dvakrát žádaly neúspěšně o dotaci, až se jim nakonec podařilo získat peníze z Ministerstva pro místní rozvoj ČR prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu a kdy byly splněné všechny podmínky a ukončené výběrové řízení na dodavatele, přišel problém právě v podobě odvolání se jednoho z účastníků řízení.

Výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo vyhlášené loni v polovině července, tedy zhruba před rokem. V polovině října pak komise vybírala z jednotlivých uchazečů, ale ještě na konci roku nebylo jasno. Důvodem byly právě pochyby radnice nad nejnižší nabídkou firmy z Litoměřic, která zněla na 45,6 milionů korun, komise ale došla závěru, že tato nabídka je až podezřele nízká a rozhodla se dát přednost dalšímu uchazeči, sdružení firem z Benešova a Roztok, které je projekt schopné zrealizovat za 53,1 milionů korun.

Leckomu se může zdát, že je pro město výhodné. „Na jednání výběrové komise jsme detailně zkoumali nejnižší nabídku po jednotlivých položkách, protože se nám cenový rozdíl zdál dost podstatný. Podle dikce zákona jsme požádali litoměřickou firmu o vysvětlení mimořádně nízké ceny. Ta ale rozbor položek nedoložila,“ okomentoval výběrové řízení koncem loňského roku sedlčanský starosta Jiří Burian.

Město si proto také nechalo zpracovat nezávislý odborný posudek a ten ukázal, že obavy radnice jsou opodstatněné. Přesto muselo město vyhlásit nové výběrové řízení, po kterém se situace prakticky opakovala, ale s tou výjimkou, že nyní už hrozí, že o slíbené peníze může přijít. „Pokud všechno dobře dopadne, tak zřejmě stejně budeme muset zažádat o výjimku, abychom o dotaci nepřišli,“ dodává místostarosta Hölzel s tím, že stále věří, že nakonec pro město celá věc dopadne dobře a autobusové nádraží se podaří zmodernizovat.