Most bude díky římse širší než původní a bezpečnější pro chodce. Užší římsa bude vytvořena i na druhé straně mostu. "Postupně se začne odstraňovat bednění skruže a její železná nosná konstrukce, aby se uvolnil prostor pod mostem a mohly pokračovat dokončovací práce na dolní stavbě a úpravě koryta. Na horní stavbě bude provedena izolace hlavní nosné konstrukce včetně pokládky asfaltu. Za oběma mostními opěrami ještě proběhne betonáž drenážním betonem a postupně se práce přesunou také na přechodovou oblast mostu," popsal průběh prací Martin Buček, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Výstavba nového mostu probíhá probíhá podle harmonogramu. Podle Bučka by urychlení prací dokoce mohlo uvést most do provozu dříve než v říjnu, jak zněl původní termín.