V praxi nejde ani tak o rekonstrukci, jako spíše o celou novou stavbu. „Při té dojde k demolici stávajícího mostního objektu a výstavbě objektu nového. Nově navržené řešení mění v místě stávajícího mostu vedení komunikace, které bude severně odsazeno od současného vedení. Most je navržen jako jednopólová předpjatá monolitická rámová konstrukce,“ řekl k technickým detailům Martin Buček.

Spodní stavba bude tvořena stěnovými opěrami založenými na pilotových základech. Vzhledem k umístění mostu v intravilánu a maximální dovolené rychlosti na převáděné komunikaci do 50 km/h bude most vybaven pouze zádržným zařízením v podobě mostního zábradlí o výšce 1,10 metru. To bude osazeno na železobetonové římsy. Stavba vyjde na 47,9 milionu korun bez DPH.

Ještě do konce tohoto roku by měly být zahájeny přípravné zemní práce k založení zázemí staveniště, vytýčení přeložek sítí a jejich přeložení. „Dále budou probíhat zemní práce na přípravě provizorní komunikace a k vybudování mostního provizoria, aby toto mohlo být na jaře 2021 již pouze osazeno,“ uvedl Martin Buček.

Po převedení dopravy na provizorní komunikaci bude zahájena po provedení nutných pažících prací kompletní demolice stávajícího mostu včetně spodní stavby a následně výstavba mostu nového. „Nový most bychom rádi uvedli do provozu ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 s tím, že dokončovací práce budou probíhat dále bez vlivu na plynulost silničního provozu,“ dodal.