Doprava je aktuálně vedena po provizorní komunikaci a mostu. Řidiči musí počítat s dopravním omezením a těžká nákladní doprava je převedena na objízdnou trasu.

„Původní klenutý most z přelomu 19. a 20. století bude kompletně odstraněn včetně jeho původního založení pod hladinou Mlýnského potoka. Vytvoří se tak prostor pro nový mostní objekt, který bude širší a mírně směrově narovnán severním odsazením od jeho současného vedení. Po vyčištění místa začnou přípravné práce na založení nového jednopólového mostu a následně na samotném založení,“ uvedl Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic.

Řidiči jedoucí po silnici I/19 ve směru Plzeň - Tábor musí počítat s dopravním omezením. To první spočívá v kyvadlově řízeném provozu po mostním provizoriu, které dočasně překlenuje Mlýnský potok. Jeho nosnost je omezena na 12 tun. Těžká nákladní doprava nad 12 tun je odkloněna na objízdnou trasu po silnicích I. tříd a to v Rožmitále pod Třemšínem a v Letech obousměrně na Příbram.