Na místě nově vznikne „jednopolový polorámový most z monolitického železobetonu stejně jako jeho křídla a římsy, které budou osazeny ocelovými zábradelními svodidly splňujícími již aktuální normy“. Součástí projektu jsou i oprava navazující komunikace a nové dopravní značení.

Jezdit „po novém“ by se podle aktuálních plánů mělo začít před Vánoci: v polovině prosince. Společnost Strabag most postaví za 15,3 milionu korun bez DPH. O zakázku se ucházely ještě další čtyři firmy – přičemž vybraný dodavatel předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku: proti předpokládané ceně propočtené podle projektu požadoval o 2,7 milionu méně.

Jestliže má být most kompletně zdemolován a vybudován nový, znamená to, že projíždět místem prací nebude možné. Nyní se proto staví 111 metrů dlouhá objízdná komunikace i s provizorním mostem (díky kterému budou motoristé Jindrovský potok dočasně překonávat o něco jižněji). Na ni by měl být provoz převeden v polovině příštího týdne. Pak dojde na demolici nynějšího mostu; následovat bude pilotové založení nového.