Mají negativní zkušenosti z nadměrného provozu těžkých nákladních vozidel na šířkou nevyhovující objízdné trase při nedávném odstraňování závad na opraveném mostě u Kosovy Hory.

„Předpokládáme zahájení přípravy stavby mostu 18 – 030 v katastru obce Vojkov přes potok Mastník na rok 2014, kdy se uskuteční diagnostický průzkum a následně vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení," uvedla Nina Ledvinová z Ředitelství silnic a dálnic.

V těsné blízkosti mostu u samoty Vyšatoly poškozeného rozvodným potokem Mastník po přívalových deštích na jaře roku 2003, při níž voda odnesla i část tělesa silnice I/18, se nachází ještě most 18 – 031 přes náhon, který by chtěl správce mostů ve stejném roce z důvodu stejné objížďkové trasy při jedné uzavírce silnice I/18 přestavět spolu s mostem 18 – 030.

„Zahájení stavby předpokládáme po zdařilém průběhu soutěže na zakázku přestavby obou mostů a vydání stavebního povolení přibližně v roce 2015. Ovšem zde je nutné také zdůraznit, že termín pro zahájení staveb obou mostů je závislý na přidělení a zajištění finančních prostředků pro ředitelství silnic a dálnic v daném roce pro výstavbu, přestavbu, opravy a rekonstrukce mostů," upřesnila Nina Ledvinová z ŘSD.