„Přístavba je projektem, který se začal realizovat zhruba před dvěma lety. Náklady dosahují zhruba třiceti milionů korun, přičemž se nám podařilo získat dotaci z evropských fondů. Jedná se o vytvoření nového prostoru pro balení uzenin do vakua, ochranné atmosféry. Otevřeli jsme také nový prostor pro expedování a kompletování. Druhá část přístavby se týká sušáren pro salámy. Kapacita se tak navýšila o 100 procent, takže jsme schopni vyrábět asi šedesát tun za měsíc,“ uvedl Michal Jedlička, generální ředitel společnosti.

Zaměstnanci získali nové hygienické a také sociální zázemí, navíc vznikla i volná pracovní místa pro několik dalších lidí. Masna Příbram v současnosti zaměstnává přibližně 440 lidí, což společnost staví na úroveň dalších velkých zaměstnavatelů regionu, jako je třeba příbramská nemocnice.

Společnost je poměrně mladou českou firmou, ale i přes svou ne příliš dlouhou historii si dokázala vybudovat stabilní pozici na českém trhu. Zásadním předělem byl rok 2000, kdy firmu převzal nový dynamický management, jemuž se podařilo přivést společnost až do první pětky v oboru na českém trhu.

Z důvodů zvyšujícího se objemu výroby a splnění požadavků Evropské unie byla v roce 2001 zahájena zásadní rekonstrukce výrobních prostor společnosti, která byla dokončena v roce 2004. Díky této rekonstrukci splňují současné výrobní prostory hygienické podmínky směrnice EU.

V současné době týdenní porážka činí 2500 – 3000 vepřů a 250 kusů skotu z kvalitních českých chovů. Se svým ročním obratem 1,167 miliardy korun, 440 zaměstnanci, roční produkcí 12 600 tun masa a 8 000 tun uzenin (údaje za rok 2009) je největším zpracovatelem masa a producentem masných výrobku ve Středočeském kraji.