Radnice v Rožmitále plánuje nákladnou rekonstrukci mateřské školy. Současně s modernizací tohoto školského zařízení chce město i zvýšit kapacitu školky. Podle demografického vývoje bude prý do budoucna více dětí a mnoho nových občánků se již narodilo.
Město v současné době připravuje podklady pro stavební řízení a peníze hodlá sehnat z regionálního operačního programu. Na tak rozsáhlou investici by nemělo peníze.
„Předpokládáme, že vše vyjde asi na 35 milionů korun,“ řekl Deníku starosta Rožmitálu Josef Vondrášek, s tím, že i v průběhu dvou dalších roků vzroste počet dětí a tím pádem více rodičů bude chtít umístit potomky do školy.
„Náklady se zdají dost vysoké, ale rekonstrukce spočívá nejenom ve výměně oken, zateplení fasády, ale v neposlední řadě i v rozšíření objektu o dvě další oddělení pro zhruba 60 dětí. Kvůli tomu vyroste nad budovou jedno patro,“ upřesnil Vondrášek a dodal, že součástí záměru je také architektonické řešení školní zahrady s předpokládanou výsadbou nové zeleně. Rožmitál také současně s tímto projektem bude žádat o dotaci ze tsejného programu na rozsáhlou výsadbu zeleně v okolí ostatních školských zařízení a také jinde ve městě.
Nyní je v mateřské škole pět oddělení po 28 dětech. S přístavbou dalších dvou se tak zvýší počet oddělení celkem na sedm s kapacitou bezmála 200 dětí.