Stále více turistů objevuje Brdy, a to i ty vojenské. Ačkoliv je Vojenský újezd Brdy částečně zpřístupněn o víkendech a státních svátcích, někteří návštěvníci podle přednosty újezdního úřadu Emila Rybárika nastavený režim nerespektují.
Je jedno, zda se jedná o cyklisty, turisty nebo houbaře či sběrače lesních plodů. V každé skupině těchto návštěvníků se najdou i ti, kteří si s dodržováním pořádku a zákonů příliš nelámou hlavu. Bohužel, je to vidět v příkopech podél cest a na odpočívadlech. Kolem se často povalují PET lahve, plechovky od piva a další nepořádek.
„Návštěvníci často nerespektují pokyny ve zpřístupněných částech - pohybují se mimo trasy a zpřístupněné zóny. V nepřístupných částech se ovšem můžou nacházet nevybuchlé muniční elementy, čímž se turisté vystavují reálnému nebezpečí poškození zdraví,“ řekl Deníku Emil Rybárik.
Přednosta také potvrdil, že v zónách, které byly postupně v loňském a předloňském roce zpřístupněny veřejnosti, je skutečně viditelný nárůst nepořádku.
Snad i z toho důvodu armáda neuvažuje o vytvoření dalších stezek. S každým dalším zpřístupňováním se musí provést pyrotechnický průzkum místa, aby bylo zbaveno případné nevybuchlé munice. A té se ročně v Brdech najde poměrně dost.
„V loňském roce bylo zajištěno a zlikvidováno celkem 128 kusů munice různé ráže,“ dodal přednosta újezdu Emil Rybárik.