„Někdo, kdo dělá Musado deset let, by už byl instruktorem a jistě bychom o něm věděli. O lidech, kteří se Musado učí, vedeme evidenci,“ vysvětlil. Fáma, že se Fous údajně věnoval Musado, podle Skalníka poškozuje příbramský klub. „Je samozřejmě možné, že někdo z našich žáků mu mohl nějaké cvičení ukázat, ale rozhodně by nešlo o kvalifikovaný výcvik,“ dodal. Tradiční Musado navíc neučí techniky s nožem, pouze obranu proti němu.

„V Příbrami cvičíme tradiční Musado pro civilisty. Trénujeme techniky proti stínovému imaginárnímu soupeři, takzvané hyong sestavy (obdoba japonských kata v karate) a připravujeme se na různé situace, které mohou nastat na ulici – ruka proti ruce, ruka proti tyči, ruka proti noži a ruka proti střelné zbrani. Učíme se, jak reagovat na napadení zepředu i ze zadu,“ popsal běžný trénink Skalník. Musado pro vojáky a policii – takzvaný "Military Combat Systém", který učí jak se bránit, ale i jak zabít – není civilistům přístupný.

Musado není sport, je to především sebeobrana. Součástí výcviku je i školení právního minima (§13 TZ a další). Na mých hodinách bereme Musado spíše jako životní postoj a cestu. Neučíme se zabíjet. Učíme se disciplíně a lidskosti. Máme i svůj kodex, který lpí na humanitě, spravedlnosti, zdvořilosti, moudrosti, důvěře, dobrotivosti, pravdivosti, věrnosti a odvážnosti. Snažím se to svým žákům vštípit tak, aby to pro ně nebyla jen slova, ale aby za tím hledali něco víc.

Musado se cvičí v Příbrami na bývalé 8. základní škole každé úterý a čtvrtek od 18 do 21 hodin. Příbramský klub ve spolupráci s Policií ČR se od svého začátku věnuje i dětem ve školách a připravuje je na nebezpečné situace, ve kterých se mohou na ulici ocitnout.