Za vše hovoří statistika návštěvnosti v průběhu posledních pěti let. „Roku 2003 zavítalo do expozic muzea 48 100 osob, v roce 2004 celkem 52 000 osob, o rok později již 68 500 a v loňském roce dokonce 84 100 osob, což znamená, že návštěvnost muzea letos dosáhne více než stoprocentního nárůstu,“ uvedl pracovník muzea Roman Abušinov.

Jedním z důvodů je skutečnost, že se Hornické muzeum Příbram snaží každý rok nabídnout veřejnosti něco nového - poutavé, interaktivně pojaté expozice či neobyčejné zážitky. Zvlášť atraktivní jsou prohlídky historického podzemí březohorských rudných dolů či jízdy důlním vláčkem, vyznačující se mimořádnou přitažlivostí zejména pro děti. Z nich bude také s největší pravděpodobností pocházet onen jubilejní návštěvník. „Tento úspěch by nebyl možný bez všestranné podpory zřizovatele muzea - Středočeského kraje, jakož i pomoci a spolupráce s městem Příbram, státním podnikem DIAMO, Obvodním báňským úřadem a dalšími,“ doplnil Roman Abušinov.