A právě ve Strašicích je ideálním místem pro poznávání historie, ale i současnosti středních Brd, nové muzeum. Expozice mapuje i brdskou přírodu, vojenskou historii nebo hornickou činnost. Muzeum vzniklo přestavbou bývalých kasáren.

Muzeum Středních Brd funguje od září minulého roku. Založila ho obec Strašice a jeho posláním je především ochrana kulturního a přírodního dědictví v oblasti Středních Brd a Podbrdska. „Kromě regionální funkce se muzeum specializuje na dějiny vojenství v oblasti - v souvislosti s již za první republiky založeným vojenským prostorem, dnes Vojenským újezdem Brdy a spojením s historií bývalých strašických kasáren,“ řekl Deníku Martin Lang ze strašického muzea.

V současnosti muzeum veřejnosti nabízí řadu stálých expozic: přírodovědnou, hornickou, archeologie a starších dějin, místopisu a moderní historie, rekonstrukci velitelské pracovny kasáren z první republiky a vojenské historie oblasti od 20. let 20. století po konec druhé světové války. „Kromě toho pořádáme i příležitostné výstavy, přednášky, exkurze a další akce pro nejširší veřejnost,“ doplnil Lang.

Muzeum už od 22. května chystá zpřístupnění další budovy, kde budou umístěny stálé expozice dějin armády na Brdech v letech 1945 až 1989 i z civilního života na brdském venkově v 19. a v minulém století. Kromě toho bude otevřena zahrada s nově založeným malým arboretem a geoparkem. Zájemci naleznou v nově zrekonstruovaném objektu bývalých letních kasáren i turistickou ubytovnu v autentických podmínkách ubikací mužstva.

Kvůli pracím na nových expozicích v rámci II. etapy výstavby bude muzeum do 21. května otevřeno jako v zimní sezoně. To znamená pouze ve středu odpoledne od 13 do 17 hodin a v sobotu a neděli od 10. „Muzeum přejde na sezonní režim 22. května slavnostním zahájením provozu celého Areálu zážitkové a poznávací turistiky Střední Podbrdsko,“ připomněl Martin Lang.