Muzeum návštěvníkům nabízí hned několik expozic.

První část výstavního prostoru je věnována pravěkému osídlení krajiny středního Povltaví. Návštěvník zde najde kamenné nástroje, jako jsou sekerky, motyky a škrabadla z pazourku, dále ozdoby z bronzu, misky, hrnečky či zásobnice z nalezišť u Křepenic, Zvírotic, Líchov, Krásné Hory, Krašovic i odjinud. K zajímavostem patří stolička mamuta, nalezená v prostoru Šípkovy cihelny u Sedlčan.

Z nejvýznamnějšího naleziště, keltského oppida na Hrazanech, jsou vystaveny nástroje ze železa, nádoby, tkalcovské závaží a repliky keltských mincí. Významným doplňkem jsou také dokumentární fotografie, mapy a plánky archeologických nalezišť. To vše nabízí expozice Pravěk.

Počátky slovanského osídlení krajiny dokládají exponáty z nalezišť u Nalžovického Podhájí, Sedlčan, Krásné Hory a Osečan a jsou vystaveny v oddělení středověku. Nalezneme zde také keramiku, gotické zámky, klíče a části gotického ostění ze sedlčanského kostela sv. Martina. Za pozornost jistě stojí i lebka s trepanačním otvorem z 15. století či soubor zdobených nádob z tvrze v Ústupenicích.

Zvláštní místo zaujímají bohatě zdobené gotické kachle s náboženskými, heraldickými či loveckými náměty. Jedná se o jedinečný soubor, který byl vyzvednut při záchranném archeologickém výzkumu v Sedlčanech roku 1996.

Celá jedna expozice je věnována Jakubovi Krčínovi. Na čilém společenském životě města na konci 16. století mělo zásluhu zejména literátské bratrstvo, které se na kůru kostela sv. Martina věnovalo vícehlasému zpěvu českých i latinských písní. Jeho nákladně pořizované iluminované kancionály jsou dnes nejvýznamnějšími sedlčanskými památkami. V takzvaném Krčínově kancionálu je spolu s ostatními literáty zachycen tehdejší pán města Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan. K vidění je zde také jediné známé dobové vyobrazení tohoto slavného rybníkáře a někdejšího rožmberského regenta.

Zvláštní expozici tvoří Cechovní místnost, která je neméně zajímavá.

Následuje část výstavy, která zahrnuje novodobou historii Sedlčanska, především z 19. a 20. století. Zvláštní důraz je kladen na období 2. světové války, kdy bylo město a okolí vystěhováno pro účely budování cvičiště vojsk SS. V expozici je například i model voru a ukázky vorařského nářadí.

Další samostatnou výstavu tvoří Národopis.

Poslední expozice je Sukova síň. Hudební skladatel a houslista Josef Suk se narodil 4. ledna 1874 v Křečovicích u Sedlčan. Na veřejnosti poprvé vystoupil v osmi letech v sedlčanském hostinci U Zlaté koruny. Housličky, na něž tehdy hrál, jsou dnes součástí expozice.

To vše je samozřejmě pouze část bohatství, které se ukrývá za zdmi sedlčanského muzea. Dá se říci, že muzeum uspokojí všechny věkové kategorie. Do konce září je kromě pondělí otevřeno každý den od 9 do 16 hodin. Od října do prosince se otevírací doba mění. Do muzea můžete od úterý do pátku vždy od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin a v neděli od 13 do 16 hodin. Vedle muzea je pro návštěvníky k dispozici také parkoviště.