Více jak 120 účastníků se dostavilo do tamního hostince Na Dolině na myslivecký seminář. Ten se konal poprvé a jeho smyslem bylo mimo jiné především seznámení se současnými i připravovanými legislativními změnami, které se dotýkají výkonu práva myslivosti, klasifikace pytláctví, mysliveckých stráží atd.

Dále se seminář zabýval péčí o zvěř a mysliveckými tradicemi. O myslivosti a lovectví přednášel Miloslav Vach z Fakulty lesnictví a dřevařství České zemědělské univerzity Praha a s aktuálními právními úpravami dotýkajícími se myslivosti a ochrany přírody seznámil účastníky semináře Jiří Staněk z Ministerstva zemědělství České Republiky. Dále byly provedeny praktické ukázky ve vábení zvěře, které velmi zdařile a odborně předvedl Petr Joo. Celý seminář doprovázeli myslivečtí trubači OMS Klatovy pod vedením Karla Panského.

Účastníci se shodli na velmi zdařilém mysliveckém odpoledni, které by stálo za další pokračování.