Uživatelé mysliveckých honiteb na Příbramsku mají už stanovený termín výstavy trofejí. „Začátkem dubna budou myslivci nosit trofeje ulovené zvěře a poté se bude provádět jejich bodové hodnocení. Výstava začne v Příbrami 20. dubna v budově, kde sídlí okresní myslivecký spolek. Potrvá do soboty 25. dubna,“ řekl Deníku Milan Kubů, jednatel příbramských myslivců.

Začátkem května bývá také přehlídka trofejí zvěře ulovené v honitbách hořovické divize Vojenských lesů a statků ČR ve Skořicích na Rokycansku. Na této výstavě mohou poslední roky návštěvníci vidět i zajímavé shozy, tedy paroží jelenů.

Svoje ozdoby a také zbraně jeleni shazují v současné době. Nejstarší jeleni ztrácejí paroží už v průběhu února, ti nejmladší ještě v dubnu a v květnu. Nové jim naroste za přibližně půl roku.