Radnice zareagovala na výzvu Regionálního operačního programu Střední Čechy, v níž mohou obce žádat peníze na volnočasové aktivity.

„V radě jsme odsouhlasili podání žádosti na víceúčelové sportovní hřiště. Chceme položit umělou trávu na hřiště nazývaném Na Kačáku. Jde o tréninkové fotbalové hřiště za zimním stadionem směrem ke Kotlině," upřesnil místostarosta Sedlčan Miroslav Hölzel s tím, že žádost musí být podána do 25. března. „V současné době se zpracovává projektová dokumentace a vypracovává se žádost. Odhadované náklady jsou přibližně osm milionů korun a je možnost získat až 85 procent uznatelných nákladů. V ideálním případě by tak dotace činila 6,8 milionu korun," dodal.

Nelze požádat prostřednictvím tohoto regionálního operačního programu také o peníze na rekonstrukci a znovuotevření sedlčanského koupaliště? „Tam není šance, protože bychom nesplnili podmínky žádosti. Zatím máme objednanou jen studii, kdy jsme se dohodli s projektantem, že nebude hotová do konce ledna, jak jsme původně plánovali, ale v průběhu února. Je to z důvodu, aby byly zapracovány do studie i vyjádření všech dotčených orgánů, včetně vlastníků pozemků, pro napojení na odpad a případně na přítok vody. Musela by být vypracována také projektová dokumentace pro zadávací řízení, což není reálné včas splnit."

Pro celé Střední Čechy je prý na volnočasové aktivity plánováno 75 milionů korun. Místostarosta připomněl, že pokud se ale podaří získat dotaci na umělou trávu Na Kačáku, bude to také úspěch. „Členové Tělovýchovné jednoty Tatran a zejména fotbalový oddíl o to usilují více než deset let. Snažili jsme se v minulosti žádat o dotační tituly ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, což se nepovedlo. Teď využíváme tuto možnost a byli bychom rádi, kdyby byla žádost vyřízena kladně. Kačák je v posledních letech po dokončení zimního stadionu pro TJ Tatran prioritou, aby na umělé trávě mohli fotbalisté trénovat i přes zimní období," dodal Hölzel.

Marie Břeňová