Střední odborné učiliště Hluboš se dohodlo se Středočeským krajem na otevření nového oboru Kominík. Od září chce přijmout dvanáct kominických učňů.

Na kominíka přišlo 13 přihlášek

Podle nového ředitele učiliště Drahomíra Krbce to ale bude s otevřením oboru fuška. „Máme třináct přihlášek, to znamená, že obor otevřeme, ale stojíme před obrovským problémem. Nemáme zatím zajištěný odborný výcvik, navíc nemáme zatím ani prostory pro praktickou výuku. Budeme tedy hledat odborníka a možná oslovíme přímo kominíka,“ říká ředitel učiliště Krbec.

Zpracovatel dřeva mladé neláká

Hlubošské učiliště je prozatím plné dřevařů. Obory se rozrostly o další dva. Umělecký truhlář a řezbář a Zpracovatel dřeva. Podle zástupce ředitele Milana Němce zatím není o tyto nové obory velký zájem. Oblíbeným maturitním oborem je Operátor dřevařské a nábytkářské výroby, dále je v nabídce školy Podnikání, dvouletá nástavba denní i dálková.

O zpestření výuky studentů se už několik let stará program zvaný Leonardo hrazený z evropských dotací. V rámci programu získávají učni praxi a zkušenosti v zahraničí. Na několik týdnů v roce cestují do dřevařské firmy na Slovensko a nyní nově i do Německa. Tam mohou získat europas, nově multipas. Ten by měl mladým odborníkům po vyučení pomoci s pracovním uplatněním jak u nás, tak i za hranicemi.

Řemeslo přiblížit školákům

Podle učitele Oldřicha Půlkrábka je důležité rozvíjet vztah k řemeslu už na základní škole. Jednoduše řečeno, je to způsob, jakým si zajisti další absolventy učiliště. „Připravujeme spolupráci s jineckou základní školou. V našich dílnách budou kroužky pro děti a naopak i naši učni budou mít v základní škole prostor, aby se mohli věnovat dětem,“ plánuje Oldřich Půlkrábek.

Vývoj jde rychle dopředu a s ní i technologie, což bohužel kvůli nedostatku peněz nejde roku v ruce s vybavením většiny školních dílen. Ředitel Drahomír Krbec vede učiliště od února. Se svým nástupem chce zavést novinku, která by měla učitele, mistry a učně postupně seznamovat s novými metodami ve firmách. V rámci celonárodního projektu IQ Industry, což znamená obnovení kvalifikace profesní přípravy, zamýšlí spolupráci mezi školou, firmou a úřadem práce.

„Výsledkem této spolupráce je stáž učitelů odborného výcviku ve firmách, kde se zdokonalí nebo naučí nové metody, které potom mohou zpětně přenášet při výuce na studenty,“ vysvětlil Drahomír Krbec.