Po výstupu byl připravený i bohatý program, který začalve 14 hodin. Malí výletníci získali čokoládové zlaťáky a zároveň malé i velké čekala akce nazvaná Historické odpoledne u zlaté štoly. Zájemci si vyzkoušeli rýžování zlata, ražení mincí, psaní ptačím brkem na pergamen, lukostřelba a školu šermu, pro zájemce bylo připraveno povídání o těžbě zlata rýžováním i dolováním od doby Keltů. Nechybělo ani opékání buřtů.