Novák Fest, jedna z tradičních velkých akcí města, se odehrál v neděli v areálu Nového rybníka v Příbrami. Vstup na Cestu kolem světa se sportovními, vědomostními i kreativními stanovišti, s muzikou a další zábavou, byl zdarma. A stejné to mělo být po celý den i s jízdami městskými autobusy, jak stálo na plakátech. Nakonec se tam ale jízdné platilo.

„Ačkoli jsme měli předjednáno, že bude v neděli pro cestující doprava zdarma, došlo k nedorozumění, kdy celá záležitost nebyla řádně zajištěna, a jízdné bylo hrazeno podle běžného ceníku. To nás samozřejmě mrzí,“ řekl příbramský místostarosta Vladimír Karpíšek a slíbil, že bezplatnou dopravu nabídne město na další akce, které proběhnou ještě v tomto roce. Jako příklady uvedl Příbramskou svatohorskou šalmaj nebo Den městské mobility.

Šestnáctý ročník Příbramské svatohorské šalmaje se odehraje druhou zářijovou sobotu. Program je v současné době připravován, a tak není jeho přesná podoba známa, je ale jisté, že opět půjde o den s dobovou hudbou, tancem, divadlem a řemesly.

U Dne městské mobility v Příbrami, který bývá věnován připomínce alternativních způsobů dopravy, není termín zatím zveřejněn. Loni se akce, jejímž cílem je přispět ke snížení automobilové dopravy a jejímu nahrazení dopravou hromadnou, cyklistickou nebo pěší, konala u lesoparku Litavka na začátku října.