VOda ke koupání se v regionu zhošila i jinde. Na koupalištích v Jincích a Obecnici se zase opakovaně projevuje mikrobiologická závadnost. "Pravděpodobně tam unikají fekálie," řekl Mandík. „V Březnici je to naopak všechno v pořádku," dodal.

Bez omezení se lidé mohou koupat na Slapech v Nové Živohošti, Měříně a Nové Rabyni. V pořádku je podle Mandíka i vodní nádrž Orlík. „Když pominu Podskalí, kde je stupeň číslo dvě kvůli obsahu fytoplanktonu, tak na ostatních místech je koupání bez omezení," řekl. (maja, čtk)

Co jsou cerkárie?

Cerkárie způsobují u lidí parazitární onemocnění kůže, které vzniká při koupání ve volné přírodě a které je způsobeno parazitickými motolicemi, a to pouze jedním z jejich vývojových stádií (cerkáriemi). U nás se jedná nejčastěji o motolici kachní. Motolice v dospělosti žijí ve vodních ptácích, odkud se jejich vajíčka dostávají trusem do vody a kde vyhledávají mezihostitele – plže. V nich pokračují ve svém vývoji a ve formě cerkárií se uvolňují zpět do vody, aby mohly dokončit svůj vývoj opět ve vodních ptácích. Člověk je tedy pouze jako nežádoucí hostitel, ve kterém druhy motolic nemohou, alespoň ne v našich zeměpisných šířkách, vyvolat další onemocnění. Při kontaktu s kůží člověka cerkárie proniknou do kůže, objevuje se zarudnutí, otok a svědivé skvrny. Zdroj: www.khsstc.cz