V současné době je v obecní sbírce vybráno 91.786 korun, v kostele se vybralo 163 tisíc korun. „Na to, aby varhany mohly po dlouhých letech opět zaznít v plné kráse, chybí ještě 240 tisíc korun," uvádí v petrovickém periodiku starosta Petr Štěpánek.

Obec uvítá dar v jakékoliv výši. Peníze mohou dárci složit buď na obecním úřadu, na faře nebo na sbírkový účet 2595562369 / 0800.

Jména všech dárců, pokud budou souhlasit, budou uvedena na zvláštní listině. „Při slavnostním požehnání varhan na podzim tohoto roku, za přítomnosti kardinála Duky, bude tato listina po starém způsobu uložena do nitra varhan pro paměť budoucím generacím," dodává starosta Štěpánek.