U hráze poblíž obce Solenice na Příbramsku (či přesněji: v lokalitě Bohostice) přibude bezpečnostní přeliv, mající ji ochránit při extrémních povodních. V takovém případě zajistí, že voda bude přehradu přetékat – spíš vlastně tak trochu obtékat její hráz – a neprovalí ji.

Kdyby hráz povolila, znamenalo by to katastrofu nejen pro lidi žijící přímo pod ní. Voda by smetla celou oblast dolního toku Vltavy i kolem Labe. Existovat v současné podobě by přestala i Praha. Stejně jako lokality v Ústeckém kraji. Propočty hovoří o oblasti, v níž žije více než čtvrt milionu lidí.

Z osobní zkušenosti z ničivých povodní v roce 2002 to potvrzuje statutární náměstek středočeské hejtmanky Martin Kupka (ODS), jenž ve středu nechyběl mezi hosty pozvanými k poklepání na základní kvádr. Připomněl, že před 19 lety měl v roli mluvčího na starost komunikaci krizového štábu hlavního města Prahy – a dodnes si pamatuje, že právě Orlík, zadržující v rámci vltavské kaskády největší objem vody, byl zdrojem největších obav.

„Tehdy jsme se byli na Orlickou přehradu přímo podívat. Vypadalo to, že se celá ta obrovská masa betonu přímo chvěje a burácí…“ zavzpomínal ve středu. Přičemž jednoznačně dodává: „Na podobně velkou vodu bude přehrada mnohem lépe připravena.“ Přehrada tehdy obstála – neobešlo se to však beze škod v elektrárně i na hrázi.

Bezpečnostní přeliv, jehož budování generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala označil za největší vodohospodářskou stavbu současnosti, přijde na bezmála 1,8 miliardy korun. K tomu Kupka poznamenal, že dík patří ministerstvu zemědělství, jež na tuto investici uvolnilo peníze. Dílo postaví společnost Metrostav, jež zakázku získala díky nejvýhodnější nabídce předložené ve výběrovém řízení.

Doplňkový přeliv se má umět vypořádat i s takzvanou desetitisíciletou povodní – tedy výrazně intenzivnější, než byla ta z roku 2002 (zpravidla se označuje za tisíciletou vodu). Povede mimo těleso hráze a bude mimo jiné zahrnovat jak zakrytou část, tak mohutný železobetonový skluz.

Kvůli pracím na výstavbě bude koncem léta příštího roku na Orlíku zkrácena plavební sezona. Bude totiž nutné dočasně snížit úroveň hladiny zhruba o 11 metrů, s čímž se počítá v období od srpna 2022 do března 2023. Omezení se nevyhne ani automobilová doprava – silnice v koruně hráze by měla být neprůjezdná a provoz odkloněn na objízdné trasy zřejmě od jara roku 2024 do podzimu roku následujícího. Vyžádá si to i změnu tras autobusových linek.