Rada kraje toto rozhodnutí schválila v pondělí 1. června 2015, stejně jako peníze pro péči o další dvě středočeské přírodní památky. „Podle zákona jsme povinni zajistit péči o maloplošná, zvláště chráněná území v kategorii přírodní památka a přírodní rezervace mimo území chráněných krajinných oblastí, národních parků a vojenských újezdů. S ohledem na zájem projevený vlastníky nemovitostí v uvedených přírodních památkách chceme uzavřít dohody o zajištění péče o tato území s městysem Křinec a obcemi Brázdim a Hvožďany jakožto vlastníky těchto nemovitostí," vysvětlil středočeský hejtman Miloš Petera.

Přírodní památku Velký Raputovský rybník tvoří rybníky Raputovský a Leletický s přilehlými loukami a pískovnou. Nachází se naSuchopýr. katastrálních územích Leletice a Vacíkov a má rozlohu 12,03 hektaru.

Zeptali jsme se starostky Hvožďan Markéty Balkové, co na peníze z kraje říká a zda za ně obec neplánuje například naučnou stezku. K rybníku totiž velmi rádi chodí za poznáním nejen školáci z místní základní školy, ale místo láká i výletníky ze širokého okolí.

„Obec Hvožďany jako vlastník několika dotčených pozemků se přihlásila jako zájemce o provádění opatření na přírodní památce. Právě čekáme na podpis smlouvy s krajem. Jedná se především o šetrné sekání daných ploch, odstraňování náletových dřevin a dle plánu péče i tvorbu několika biologických tůní. To, co se smí a nesmí realizovat v dané lokalitě, je dané právě plánem péče. V minulých letech jsme zde prováděli šetrné sekání ploch a v roce 2013 byly odstraněny náletové dřeviny v pískovně ve Vacíkově, kde jsou biologické tůně," říká starostka a připomíná výbornou spolupráci se zoologem Davidem Fischerem, kterou by ráda udržela.

„Třeba po dohodě se Středočeským krajem zrealizujeme nějakou zajímavou naučnou stezku. Už dnes sem jezdí školy se dívat," dodává starostka Balková.

A další přírodní památky, do nichž kraj investuje peníze? Turisté, kteří rádi cestují po Středočeském kraji, zřejmě vědí, že Chotuc je takzvaný svědecký vrch, který se tyčí zhruba jeden kilometr od obce Křinec na Nymbursku. „Jde o významnou přírodní památku a nepřehlédnutelnou dominantu celého okolí, mimo jiné o lokalitu výskytu chráněného vstavače nachového," vysvětlil náměstek pro životní prostředí Marek Semerád.

Kuchyňka je přírodní památka na stejnojmenném vrchu s nejvyšší nadmořskou výškou 242 metrů. V období druhohor byla Kuchyňka ostrovem s typicky vyvinutou příbojovou zónou. Pozůstatkem po mořském období jsou zkameněliny, nacházející se na celé Kuchyňce. Konkrétně se jedná o zajištění péče o přírodní památku vrch Chotuc v ceně 97 tisíc korun, přírodní památku vrch Kuchyňka v ceně 57 tisíc korun. S částkou pro Velký Raputovský rybník kraj tak věnuje do přírodních památek půl milionu korun.