Na pietním aktu přednesl svůj projev starosta Příbrami Josef Řihák a ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl. Na konci aktuzazpívali učitelé Waldorfské školyPříbramtři lidové písně.