Roční poplatek za svoz odpadu letos vyjde každého Příbramáka opět na pětistovku. V praxi to znamená, že čtyřčlenná rodina s trvalým pobytem na jedné adrese zaplatí 2000 korun. „V letošním roce jsme nezvyšovali žádné poplatky, nájemné, ani daň z nemovitosti,“ připomněl na webových stránkách města starosta Příbrami Josef Řihák.

Majitelé psů v Příbrami platí za zvíře starší tří měsíců. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. března každého roku. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, je poplatek splatný do 15 dnů od splnění oznamovací povinnosti.

Majitel psa je povinen zajistit, aby zvíře známku nosilo, případně bylo označeno mikročipem. Známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož majitele. Ztrátu nebo odcizení známky je majitel psa povinen městu nahlásit nejpozději do 15 dnů.

Za psa v bytě majitel zaplatí 900 korun ročně, za psa v zahradě u domku 500 korun.