„Při přípravě Městského programu prevence kriminality na rok 2015, který zpracoval manažer prevence kriminality Bc. Ladislav Hadrbolec ve spolupráci s členy pracovní skupiny prevence kriminality, jsme využili zkušeností ze zpracování a realizace Městského programu prevence kriminality na roky 2008 až 2014, příkladů dobré praxe, výzkumů a šetření v oblasti prevence kriminality, a především odborných doporučení a rad získaných při konzultacích s pracovníky Odboru prevence kriminality MV ČR," uvedl v této věci starosta města Příbrami Jindřich Vařeka.

Výše uvedené projekty jsou v souladu se Strategií prevence kriminality vlády ČR na roky 2012 až 2015 a reagují na současnou bezpečnostní situaci ve městě. Město za posledních 6 let zrealizovalo více než tři desítky preventivních projektů a chce v této činnosti nadále pokračovat, přestože některé kriminogenní faktory nelze ovlivnit (nezaměstnanost ovlivněna celosvětovou hospodářskou krizí, sociální struktura obyvatel regionu s nezanedbatelnou částí občanů s velmi nízkými nebo žádnými příjmy, nedostatečná kontrola způsobů trávení volného času dětí ze strany rodičů atd.).

„Chceme být stále aktivní a pokračovat v realizaci již osvědčených projektů a zároveň vhodně reagovat na nová bezpečnostní rizika. Jsme si také vědomi, že snižování kriminality nelze dosáhnout dlouhodobě bez aktivní spolupráce s občany a komunitami," uvedl dále starosta s tím, že to půjde pouze za předpokladu, že občané si budou sami v rámci svých možností řádně zabezpečovat svůj majetek a tím snižovat riziko toho, že se jejich majetek stane objektem trestné činnosti. „Jen tak lze naplnit naše společné cíle, tedy, aby Příbram byla bezpečným městem. Za tímto účelem chceme občany získat pro proaktivní přístup k řešení bezpečnosti ve městě," dodává starosta. S jednotlivými projekty a jejich výsledky Vás budeme postupně seznamovat.

Pavlína Svobodová, mluvčí radnice