Ti, kteří potřebují každodenní či dokonce celodenní péči a jsou odkázáni na pobyt v domovech pro seniory. V současnosti je pro seniory velmi náročné se do podobného zařízení dostat. Starší lidé často čekají dlouhé měsíce, než se pro ně místo uvolní. Není nic výjimečného, že se čekatel této příležitosti vůbec nedožije.


Mnoho žádostí o umístění evidují domovy důchodců a seniorů také v příbramském regionu. Poptávka výrazně převyšuje nabídku. V případě, že je i osmdesátiletý senior stále soběstačný, má velmi malou šanci. Přednost mají ti, co se o sebe už nedokážou postarat. 


Březohorský Domov důchodců je zařazen pod Centrum sociálních a zdravotních služeb, přesto v něm není situace z hlediska potřebné kapacity stále nijak růžová. Právě naopak. K dispozici je pouze 58 míst, čekatelů je přes sto, čekací doba se pohybuje, v závislosti na zdravotním stavu žadatele, v řádu let, takže mnozí žadatelé dříve zemřou, než se této standardní sociální služby, v civilizovaném světě naprosto obvyklé, vůbec dočkají. Místo se uvolní jen jedním jediným způsobem – smrtí předchozího klienta.


Příbram na tom není nejlépe ani ve srovnání s jinými městy Středočeského kraje. Například Kladno má k dispozici kolem 380 lůžek, Beroun 110, Mělník 185, Mladá Boleslav 100, Kolín 140 a tak dále.


Další možností pro obyvatele Příbramska je Domov seniorů v Sedlčanech. Jeho kapacita je 246 míst a v současné době ani on nemá volné kapacity. 
Ani v Dobříši to není lepší. Kapacita Domova seniorů Dobříš je 91 lůžek. O počtu zájemců prozradila vedoucí sociálních služeb Kira Bulat: „Pociťujeme přetlak, máme plně obsazeno. Nyní je v našem pořadníku přibližně kolem stovky akutních pacientů, kteří by potřebovali okamžité přijetí.“


Před Vánoci to může být pro seniory, kteří jsou odkázáni na cizí péči mimo svůj domov a rodinu, kde byli zvyklí po celý svůj život, obzvláště tíživé. Domov seniorů v Sedlčanech žije v těchto dnech a týdnech projektem Ježíškova vnoučata. Ten má za cíl jediné, a to propojit seniory s těmi, kteří chtějí pomáhat.
„Ježíškova vnoučata mají založenou webovou stránku a na ní jsou postupně zveřejňována přání od dříve narozených. Dárci si mohou vybrat, zda chtějí věnovat hmotný dárek či splnit nějaký zážitek,“ vysvětlila Hana Kubištová, vedoucí sociálního úseku s tím, že akce se setkala u klientů tohoto krajského zařízení s obrovským zájmem.„Do této doby nám sdělilo přání 146 seniorů, což je přibližně polovina z celé kapacity našeho zařízení,“ přiblížila současný stav.


„Často si klienti přejí kosmetiku, předplatné oblíbeného časopisu nebo drobný předmět do pokoje – polštářek, andělíčka. Někteří touží po novém svetru, vlně na pletení, společenských magnetických hrách,“ uvedla několik příkladů. „Jedna seniorka si přeje tři losy, aby prý měla naději, že na ně vyhraje třeba milion,“ usmála se.

Šárka Spáčilová a Marie Břeňová