„Vážíme si přístupu kraje ve věci provozu záchytné stanice. Provoz záchytky není snadný. Po posledních změnách v legislativě se razantně zvýšily požadavky jak na personální obsazení, tak na materiální vybavení PPZS,“ řekl místostarosta Jan Konvalinka.

Osobně jej potěšilo, že došlo k dohodě mezi starostou Jindřichem Vařekou a krajským radním Robertem Bezděkem. „Díky navýšení objemu prostředků budeme moci výrazněji podpořit zdravotnický a lékařský personál. Zároveň budeme moci garantovat provozování záchytné služby v dalším období,“ dodal.

Protialkoholní a protitoxikomanická služba je zdravotnickým zařízením, které je jedním ze středisek příspěvkové organizace Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram. Po zrušení kolínského pracoviště lze očekávat značný příliv „klientů“ a s ním stoupající náklady na provoz služby.

Za přenocování na záchytné stanici se platí 2500 korun. Pokud však zachycený nezaplatí do sedmi dnů, navyšuje se částka o tisíc korun. Pohledávky jsou vymáhány standardními postupy. U některých případů již došlo k zahájení exekučního řízení.

Provoz Centra sociálních a zdravotních služeb v Příbrami vyšel v loňském roce na 2,1 milionu korun. Kraj přispěl 1,6 milionu, od klientů bylo vybráno 138 tisíc korun a 15 tisíc korun získalo město jako příspěvek od obcí.

„Posílit provoz příbramské záchytky jsme rozhodli na základě setkání se starostou města, který poukázal na zpřísněnou legislativu v oblasti personálního a materiálního vybavení záchytky. Starosta řekl, že bude-li částka na provoz navýšena, nemá město ji v úmyslu zrušit, protože jim peníze na její provoz budou stačit,“ řekl radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk.