„Není to jednorázové rozhodnutí ze dne na den. Došlo k řadě jednání mezi zástupci SNK-ED s našimi koaličními partnery, přesto bezvýsledně. Po zasedání všech členů SNK-ED jsme se dohodli na vystoupení z koalice s ČSSD,“ uvedl místostarosta Petr Kareš. "Zároveň jsme se rozhodli, že zůstaneme nadále ve svých funkcích, protože skládat mandát by bylo nezodpovědné.“
Možnost, že by současná situace byla eskalací osobních sporů, Petr Kareš naprosto odmítá. Podle něj i ostatních členů SNK-ED porušují zástupci ČSSD v čele se starostou Josefem Řihákem uzavřené dohody, které byly výsledkem povolebních jednání a spojovaly programová prohlášení obou stran.
Mezi hlavní důvody, proč SNK-ED ukončili koaliční partnerství ČSSD, patří diametrálně odlišné názory například na transformaci Technických služeb Příbram, privatizaci části bytového fondu města, péči o vodohospodářský majetek či sloučení odboru investic, správy budov a dotací do jednoho celku pod vedením starosty Josefa Řiháka, což považují Evropští demokraté za snahu soustředit řídící a rozhodovací pravomoci do rukou zástupců ČSSD.
Mezi další příklady silového řešení a neochoty ke kompromisům patří údajný starostův zákaz úředníkům z odboru dotací a investic podávat místostarostovi Petru Karešovi jakékoliv informace.
„Nadále budeme svědomitě plnit povinnosti vyplývající z našich funkcí a věřím, že rozpad koalice nijak neovlivní fungování města. Jsme přesvědčeni, že jsme udělali vše, co bylo v našich silách. Současný stav je způsoben jednáním některých členů ČSSD a jejich neodolatelné chuti po úplné koncentraci moci a rozhodování v důležitých otázkách rozvoje města na úkor SNK-ED a jejich voličů,“ řekl místostarosta Petr Kareš.
„Beru na vědomí prohlášení představitelů SNK-ED o tom, že její zástupci odcházejí z koalice s ČSSD, která byla vytvořena po volbách do městského zastupitelstva v Příbrami na podzim roku 2006. Konstatuji, že toto prohlášení souvisí s angažováním prvního místostarosty Petra Kareše ve volební kampani před volbami do středočeského krajského zastupitelstva, kam kandiduje jako představitel SNK-ED v koalici s KDU-ČSL. Výpady ing. Kareše a SNK-ED v Příbrami vůči ČSSD začaly letos v červnu a stupňují se. Pondělní oznámení o vystoupení z koalice je logickým vyústěním mediální kampaně, kterou SNK-ED proti ČSSD v Příbrami vede již delší dobu. Jménem klubu zastupitelů ČSSD prohlašuji, že ČSSD v Příbrami nadále nebude na tyto výpady ze strany SNK-ED reagovat. Pokud SNK-ED nechce pracovat ve společné koalici, nelze k tomu zastupitele a radní za tuto stranu nutit. Za klub ČSSD vyzývám ing. Petra Kareše, aby zároveň s odchodem z koalice opustil post prvního místostarosty města Příbram,“ reagoval na vzniklou situaci starosta Josef Řihák.